دانلود کتاب Advanced Vocabulary in Context نوشته Donald Watson

دانلود کتاب Advanced Vocabulary in Context نوشته Donald Watson

دانلود کتاب Advanced Vocabulary in Context نوشته Donald Watson

 

دانلود کتاب Advanced Vocabulary in Context نوشته Donald Watson

این کتاب 143 صفحه ای از انتشارات کمبریج  در 24 فصل به آموزش لغات در سطح پیشرفته می پردازد. هر گفتار بر پایه یک مقاله 600 واژه ای از یک نشریه معتبر تنظیم شده و به زبان آموز کمک میکند تا واژگان سطح پیشرفته را در چهارچوب و کانتکس اصلی خود فراگیرند. این کتاب بر کالوکیشن ها تاکید داشته و با تست های 4 گزینه ای خود خواننده را برای آزمون هایی که سبک مشابهی را دنبال میکند همچون CAE و CPE proficiency آماده می سازد. این کتاب هم به صورت خودآموز هم برای تمرین های کلاسی مناسب می باشد.