معنی کلمه Effective در انگلیسی – مثال در رایتینگ آیلتس

معنی کلمه Effective در انگلیسی - مثال در رایتینگ آیلتس

معنی کلمه Effective در انگلیسی – مثال در رایتینگ آیلتس

معنی کلمه Effective در انگلیسی + مثال در رایتینگ آیلتس

در اینجا به واژه بسیار کابردی و آکادمیک Effective نگاهی خواهیم داشت و بعد از مشخص کردن تعریف و نگاه به چند مثال استاندارد از دیکشنری کمبریج، کاربرد های آن را در رایتینگ آیلتس بررسی خواهیم کرد. در این آموزش از چند ثانیه از یکی از اپیسود های سریال محبوب بریکینگ بد استفاده شده که امیدواریم برای شما جالب توجه باشد.