معرفی و دانلود منابع پیش آیلتس – سال 1401

معرفی و دانلود منابع پیش آیلتس - سال 1401

معرفی و دانلود منابع پیش آیلتس – سال 1401

بهترین منابع سلف استادی آیلتس، سلف استادی تافل و منابع پیش آیلتس و سطح مقدماتی زبان انگلیسی برای اولین بار به صورت طبقه بندی شده در همین سایت در سال 1395 انجام شد. از این سال سایت های زیادی منابع مختلفی را برای آیلتس معرفی کردند. در ویدئوی جداگانه ای توضیح دادیم که دقیقا باید چه کتابهایی برای آیلتس خوانده شود. در اینجا تمرکز مهندس ابوالقاسمی توضیح کتاب شناخته شده و معتبر Select Readings سطح پیش متوسط است.