برنامه ریزی مطالعه 6 ماهه آیلتس جنرال، آکادمیک و تافل iBT

برنامه ریزی مطالعه 6 ماهه آیلتس

برنامه ریزی مطالعه 6 ماهه آیلتس

برنامه ریزی مطالعه 6 ماهه آیلتس

بهترین برنامه ریزی برای آیلتس/تافل چیست؟ برای خواندن آیلتس/تافل از کجا باید شروع کرد؟ چطور میتوان برای آیلتس برنامه ریزی کرد؟ بهترین طرح درس برای آیلتس چیست؟ در زیر کوشش میکنیم پاسخی برای پرسش های زیر ارائه کنیم.