چالش تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی – Wind

چالش تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی

چالش تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی

در قسمت دیگری از تلفظ لغات دشوار در زبان انگلیسی و آیلتس به لغت Wind میرسیم که اکثر زبان آموزان بین تلفظ این لغت به صورت “وایند” و “ویند” دچار مشکل هستند. واقعیت این هست که هر دوی این تلفظ ها صحیح هستند اما part of speech یا گرامر آن ها متفاوت هستند.