سخت ترین کلمه انگلیسی برای تلفظ – Sour

سخت ترین کلمه انگلیسی برای تلفظ

سخت ترین کلمه انگلیسی برای تلفظ

در اینجا ششمین ویدئوی آموزشی از مجموعه خطاهای متداول تلفظ در زبان انگلیسی را داریم. برای بررسی و دانلود ویدئوهای قبلی میتوانید در کانال اسپیکینگ ما که آدرس آن در پایان همین صفحه درج شده همراه باشید.