نمره آیلتس پذیرش رشته های دانشگاهی

S

موسسات منحصر بفرد و دانشکده ها، پیش نیازهای آیلتس مربوط به خودشان را بر طبق نیازهای بخصوص زبانی دوره آموزشی، برنامه کاری یا تحصیلی، تدوین می نمایند.
در آیلتس قبولی یا مردودی وجود ندارد. به داوطلبان بابت عملکردشان روی هر بخش از آزمون، نظیر لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ ، با استفاده از امتبازات از 1 تا 9 نمره داده می شود. سپس نتایج حاصل از چهار بخش مزبور، یک نمره کلی را ایجاد می نماید. هر نمره مرتبط با یک سطحی از شایستگی زبان انگلیسی می شود. همه بخش های آزمون و نمره کلی را می توان بطور کامل یا با اعشار گزارش داد مثل شش و نیم ، هفت، هفت و نیم، هشت.

هنگام تدوین پیش نیازهای آیلتس، موسسات می بایست هر دو امتیازات کلی و فردی ( لیسنینگ، رایتینگ و غیره) را درنظر بگیرند. سپس مهارت های زبانی می توانند با نیازهای خاص یا دوره آموزشی جور شوند. بعنوان مثال، برای یک دوره آموزشی که دانشجویان معرفی و نطق های بسیاری ارائه می کنند، داشتن یک نمره بالا برای اسپیکینگ ضروری می باشد.

.
جدول زیر ارائه کننده راهنمایی بر تدوین پیش نیازهای مناسب نمره ای می باشد. اطلاعات بیشتر در لینک راهنمایی برای موسسات و سازمان ها ( قایل پی دی اف، 598 کیلوبایت) و لینک دی وی دی راهنمای امتیازات آیلتس موجود می باشند.

جدول امتیازکلی

BandنمرهLinguistically demanding academic coursesدوره های آموزشی آکادمیک مورد تقاضای زبان شناسیe.g. Medicine, Law, Linguistics, Journalism, Library Studiesرشته های دانشگاهی با نیاز بالا به زبان انگلیسی:بعنوان مثال طب، حقوق، زبان شناسی، روزنامه نگاری، مطالعات کتابخانه ایLinguistically less demanding academic coursese.g. Agriculture, Pure Mathematics, Technology. Computer – based work, Telecommunicationsرشته های دانشگاهی با نیاز کمتر به زبان انگلیسیکشاورزی، ریاضی محض، فناوری، کارهای بر پایه رایانه، ارتباطاتLinguistically demanding training coursese.g. Air Traffic Control, Engineering, Pure/Applied Sciences, Industrial Safetyدوره های آموزشی با نیاز بالا به زبان انگلیسیکنترل ترافیک هوایی، علوم کاربردی و مخض، ایمنی در صنعتLinguistically less demanding training coursese.g. Animal Husbandry, Catering, Fire Servicesدوره های آموزشی با نیاز کمتر به زبان انگلیسیپرورش جانوران، تهیه مواد غذایی، خدمات آتش نشانی
9.07.5Acceptableقابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبول
7.0Probably acceptableشای قابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبول
6.5English study neededمطالعه انگلیسی لازم استProbably acceptableشاید قابل قبول باشدAcceptableقابل قبولAcceptableقابل قبول
6.0English study neededمطالعه انگلیسی لازم استEnglish study neededمطالعه انگلیسی لازم استProbably acceptableشاید قبول باشدAcceptableقابل قبول
5.5English study neededمطالعه انگلیسی لازم استEnglish study neededمطالعه انگلیسی لازم استEnglish study neededمطالعه انگلسی لازم استProbably acceptableشاید قابل قبول باشد

آیلتس پیش نیاز اجباری مهاجرت و تحصیل

ielts for immigration and study

تعداد فزاینده ای از ادارات و آژانس های دولتی از نتایج آیلتس برای مهاجرت و درخواست ویزای دانشجویی استفاده می کنند.

آژانس های دولتی که آیلتس نیاز دارند شامل موارد زیر می شوند:

ادراه مهاجرت و شهروندی استرالیا (DIAC)

سرویس مهاجرت نیوزلند

آژانس مرزی انگلستان

استرالیا, مهاجرت با مهارت عمومی: اداره مهاجرت و شهروندی نیاز به متقاضیانی دارد که توانایی کافی نسبت به زبان انگلیسی جهت کار در استرالیا داشته باشند. آیلتس آزمونی شناخته شده از انگلیسی مورد نیاز برای حرفه و پیشه کاری و شایستگی است و امتیازات بر مبنای نمرات کسب شده اعطا می شوند. برای جزییات بشتر از لینک فوق بازدید کنید

ویزای دانشجویی: امتیاز کلی آیلتس برای درخواست های ویزای دانشجویی قابل قبول هستند. پیش نیازهای آیلتس برای اخذ ویزاهای دانشجویی مطابق با ملیت داوطلب و بخش آموزشی برنامه تحصیلی پیشنهادی شان تفاوت می نمایند. برای جزئیات، از لینک زیر بازدید نمایید.

آیلتس جنرال بعنوان گواهی از مهارت زبان انگلیسی توسط اداره شهروندی و مهاجرت کانادا قابل قبول می باشد.چنانچه شما متقاضی دربافت ویزای کاری، ثبت نام حرفه ای یا اقامت دائمی در کانادا هستید، محتمل است که لازم باشد، نتیجه تان را بعنوان بخشی از تقاضانامه تان ارائه نمایید. نتایج آیلتس همچنین قابل پذیرش ادارده شهروندی کانادا می باشند. برای جزئیات از لینک فوق بازدید نمایید.

مهاجرت نیوزلند به یک نمره کلی آیلتس شش و نیم برای آیلتس جنرال یا آکادمیک نیاز دارد. نمره کلی آیلتس برای تقاضا دادن در طبقه مهارت های کلی مهاجرت، اجباری می باشد، مگر اینکه شروطی واقع شوند که معاف کننده داوطلب شوند. برای جزئیات از لینک فوق بازدید نمایید

 اعتبار جهانی> اتحادیه های حرفه ای

آیلتس- موسسات، اتحادیه های حرفه ای

اتحادیه های حرفه ای در تعدادی از کشورها از آیلتس جهت ارزیابی توانایی زبان انگلیسی افرادی که مایلند تا در رشته کاری در کشورشان کار کنند، استفاده می نمایند.

آیلتس در رشته هایی نظیر طب، دندانپزشکی، دامپزشکی، کنترل ترافیک هوایی، خدمات اجتماعی و مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد.

اکثر اتحادیه های حرفه ای، تدوین کننده امتیازات مربوطه در آیلتس جنرال هستند که توانایی زبان را برای موقعیت های کار و زندگی حقیقی ارزیابی می نمایند.

پیش نیازهای آیلتس برای تعدادی از اتحادیه های حرفه ای در لینک سیستم شناسایی جهانی آیلتس لیست شده اند.