۲۰ پیش بینی صاحب نظران درباره جهان در ۲۵ سال آینده

۲۰ پیش بینی صاحب نظران درباره جهان در ۲۵ سال آینده
۴٫۱ (۸۲٫۵%) ۸ votes

20 پیش بینی صاحب نظران درباره جهان در 25 سال آینده

20 پیش بینی صاحب نظران درباره جهان در ۲۵ سال آینده

 

۲۰ پیش بینی صاحب نظران درباره جهان در ۲۵ سال آینده (در سال ۲۰۱۹)

روزنامه انگلیسی گاردین در آغاز سال ۲۰۱۹، اقدام به ارایه فهرستی از دگرگونی های احتمالی در حوزه های گوناگون در ۲۵ سال آینده در جهان کرده که از سیاست تا فناوری نانو تا صنعت مواد غذایی و علوم رایانه را دربر میگیرد. ۲۰ کارشناس در حوزه های گوناگون این ۲۰ پیشبینی را انجام داده اند. در اینجا به برگردان فارسی این مقاله نگاهی خواهیم داشت.