معنای نمره های 0 تا 9 آیلتس

http://www.dcielts.com/wp-content/uploads/2013/04/scores-official.png

آیلتس-موسسات و ارزیابی نمره

در آیلتس قبولی یا مردودی وجود ندارد، به داوطلبان بابت عملکردشان با استفاده از امتیاز 1 تا 9 برای هر بخش از آزمون نظیر لسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ نمره داده می شود.سپس نتایج بدست آمده از چهار بخش مزبور، یک نمره کلی برای آزمون آیلتس ایجاد می نماید.

این سیستم امتیاز دهی 9 نمره ای به روشی پیوسته و هماهنگ، هر زمان و هر کجا که آزمون برگزار شود، نمرات را سنجیده و اندازه گیری می نماید. این سیستم در سطح بین المللی به رسمت شناخته شده و لذا به شما یک نمره ای معتبر و رایج در سطح بین المللی ارائه می نماید. نمرات آیلتس یک دوره اعتبار توصیه شده دو سال دارند.

مقیاس 9 آیلتس

هر امتیاز با یک سطح شایستگی در زبان انگلیسی مطابقت دارد. همه بخش های آزمون و امتیاز کلی می توانند بصورت نمره ای رند یا نمراتی با اعشار مثل 5/6، 0/7، 0/8 گزارش شوند.

نمره 9: کاربر ماهر یا متخصص: این کاربر به زبان تسلطی کامل وعملیاتی داشته و لذا درکی کامل، مناسب، صحیح و روان دارد.

نمره 8: کاربر خیلی خوب: این کاربر تسلطی کامل و عملیاتی به زبان دارد بجز گهگاهی اشتباهاتی نا بجا و خارج از سیستم. ممکن است از وضعیت های زبانی نا شناخته درکی نادرست نماید. بحث پرجزئیات و پیچیده را بخوبی اداره می نماید.

نمره 7: کاربر خوب: این کاربر تسلط عملیاتی به زبان دارد، اگرچه گاها در بعضی موقعیت های زبانی درکی اشتباه و بیجا می نماید. بطورکلی پیچیدگی زبان را بخوبی اداره نموده و استدلال های پرجزییات را درک می نماید.

نمره 6:کاربر شایسته: بطور کلی علیرغم برخی اشتباهات نابجا، این کاربر تسلطی موثر به زبان دارد و می تواند نسبتا پیچیدگی زبان را خصوصا در موقعیت های زبانی آشنا، درک نماید.

نمره 5: کاربر متوسط: این کاربر تسلطی جزئی به زبان داشته و در اکثر موقعیت های زبانی، از عهده معنی کلی زبان بر می آید، اگرچه احتمال دارد اشتباهات بسیاری نماید. ارتباطات پایه ای در رشته کاری خودش را می تواند اداره نماید.

نمره 4: کاربر محدود: شایستگی اساسی این کاربر محدود به موقعیت های آشنا می باشد. مشکلاتی مکرر در درک و بیان دارد. قادر به استفاده از پیچیدگی زبان نیست.
نمره 3: کاربربسیار محدود: در موقعیت های خیلی آشنا فقط معانی کلی را می رساند و درک می کند. به طور مکرر در ارتباطات وقفه رخ می دهد.

نمره 2: : کاربر متناوب: برای این کاربر برقراری هیچ ارتباط واقعی ممکن نیست بجز اساسی ترین اطلاعات با استفاده از کلمات مجزا و منفرد یا فرمول هایی کوتاه در موقعیت های آشنا و برای برطرف نمودن نیازهای فوری. در فهمیدن صحبت و نگارش انگلیسی مشکل زیادی دارد.

نمره 1: : غیر کاربر: بطور اساسی هیچ توانایی در استفاده از زبان بجز چند کلمه مجزا و منفرد ندارد.

نمره 0: مبادرت به آزمون دادن ننموده است: هیچ اطلاعات قابل ارزیابی ارائه نداده است.

سوالات معمول درباره آزمون آیلتس

faq ielts

آیا نوار آزمون درک شنیداری دارای مکث یا راهنمایی هست؟
بله. در آغاز، شما راهنمایی ها و سوال نمونه را می شنوید.سپس شما سوالات موجود در بخش 1 را بخوانید، به نوار صوتی بخش 1 گوش فرا دهید و به سوالات پاسخ دهید. همین طرز عمل برای بخش های 3،2 و 4 نیز دنیال می شود. در 10 دقیقه پایانی آزمون، شما پاسخ هایتان را به برگه پاسخ نامه منتقل می نمایید.

آیا در آزمون ریدینگ (Reading) برای انتقال پاسخ ها به پاسخ نامه یک زمان مشابه 10 دقیقه ای وجود دارد؟
خیر.مدت آزمون ریدینگ (Reading) یک ساعت است و شما می بایست در این مدت همه پاسخ هایتان را روی برگه پاسخ نامه بنویسید.

 

آیا من برای آزمون های ریدینگ (Reading) و درک شنیداری می توانم از خودکار استفاده کنم؟
خیر. شما باید از مداد استفاده نمایید. زیرا برگه پاسخ نامه توسط کامپیوتری اسکن می شود که قادر به خواندن خودکار نیست.

 

آیا می توانم در برگه های سوالات ریدینگ (Reading) و درک شنیداری یادداشت کنم؟
بله. آزمون گیرنده آیلتس برگه سوالات شما را نخواهد دید.

 

آزمون مکالمه یا صحبت کردن چیست؟
آزمون صحبت کردن، یک مکالمه ای است میان داوطلب با شخص آزمون گیری که مورد تایید آیلتس می باشد. آزمون صحبت کردن از سه بخش تشکیل شده است. این آزمون روی یک کاست صوتی یا یک ضبط صوت دیجیتال، ضبط می شود. یک نمونه از آزمون صحبت کردن را ببینید. ( با کلیک روی این لینک ).

 

برای آزمون صحبت کردن به چه چیزی نیاز دارم؟

شما می بایست همان مدارک شناسایی که در فرم تقاضانامه آیلتس تان ارائه نموده اید و در بقیه آزمون مورد استفاده قرارداده اید را به همراه خود بیاورید. هویت شما قبل از ورودتان به اتاق مصاحبه مورد بررسی قرار می گیرد.

به آزمون ها چطور نمره داده می شود؟
آیلتس از یک سیستم امتیاز دهی 9 نمره ای برای سنجش و گزارش نمودن نمرات آزمون به گونه ای پیوسته و هماهنگ استفاده می نماید. شما برای آزمون بخش های درک شنیداری، ریدینگ (Reading)، نگارش و صحبت کردن، امتیازات منحصر به خودتان را دریافت می نمایید و یک نمره کلی به مقیاس از یک تا نه بدست می آورید. در مورد چگونگی امتیاز دهی آیلتس بیشتر بدانید ( با کلیک بر روی این لینک).

برای آزمون آیلتس چه کسی نمره “قبول” را تعیین می نماید؟
در آیلتس هیچ قبول یا مردودی وجود ندارد. امتیازات درسیستم امتیاز دهی 9 نمره ای، داده می شوند. هرسازمان یا موسسه آموزشی برای رفع نیازهای شخصی اش، سطح امتیازات آیلتس مربوط به خودش را تدوین می نماید. برای فهمیدن بیشتر لینک سیستم به رسمیت شناختن جهانی آیلتس را برای سازمان ها و امتیازاتی که آنها لازم دارند، جستجو نمایید.

 

منبع: http://www.ielts.org

مترجم: آقای حسین افشار

ترجمه به سفارش http://www.ielts2.com