روش نمره دهی آیلتس

listening scoresچگونگی تعیین نمره آیلتس در چهار مهارت مختلف و روش نمره دهی در این آزمون یکی از سوال های همیشگی زبان آموزان است و بسیاری از ایشان به این موضوع و تفاوت روش نمره دهی آزمون های آکادمیک و جنرال آیلتس در بخش ریدینگ علاقمند هستند.  گرچه تعیین نمره دقیق آیلتس برای زبان آموزان در دو مهارت لیسنینگ و ریدینگ آیلتس آکادمیک و جنرال با شماری تعداد پاسخ های درست از نمره خام ممکن است، در دو مهارت دیگر یعنی اسپیکینگ و رایتینگ کار بسیار دشوار خواهد بود و براورد درست و قابل اطمینان نمره توسط زبان آموز و حتی بسیاری از مدرسان آیلتس تقریبا ناممکن است. در زیر کوشش میکنیم این موضوع را از نزدیک بررسی کنیم.

مهارت های شنیدن و خواندن

هر یک از بخشهای شنیدن (Listening) و خواندن (Reading) در آزمون آیلتس دارای ۴۰ سوال می باشند. به ازای هر پاسخ درست یک نمره در نظر گرفته می شود. حداکثر نمره ای که هر داوطلب در این بخشها می تواند به خود اختصاص دهد نمره ۴۰ می باشد. ابتدا نمرات به صورت خام و از ۴۰ محاسبه می شوند ولی برای تعیین سطح دقیق شرکت کنندگان، نمرات به نمودار ۹- نمره ای آیلتس برده می شوند که سطوح از ۱ تا ۹ می باشد. شاخص ۱ حداقل سطح و شاخص ۹ بالاترین سطح زبان را نشان می دهد.

هر چند که تستهای آیلتس قبل از چاپ و انتشار رسمی به طور دقیق و در چند مرحله آزمون های آزمایشی مورد ارزیابی قرار می گیرند تا راحتی و دشواری بخشهای مختلف بدست بیاید. اما به هر حال احتمال دارد که تفاوتهای جزیی بین تست ها وجود داشته باشد. بنابراین برای برابری بین نسخه ها، مرزهای نمرات در نمودار نمره ای آیلتس طوری محاسبه می شود که میزان عملکرد داوطلبین با میزان دشواری یا راحتی تست سنجیده شود. برای مثال ممکن است نمره ی خام داوطلبی برای نمره ۶ در نسخه ی جنرال کمی متفاوتر از نمره ی خامی او برای نمره ی ۶ در نسخه ی آکادمیک باشد. همانطور که در جدول بالا می بینیم نمرات خام نمره ۵ متفاوت از هم می باشند. در واقع این به خاطر دشواری یا راحتی یک نسخه نسبت به نسخه ی دیگر است. برای مثال اگر جنرال ریدینگ را با آکادمیک ریدینگ مقایسه کنیم مشخص می شود که به دلیل تخصصی بودن بعضی کلمات در آکادمیک ریدینگ، نمره ی خام داوطلب در جنرال ریدینگ کمی بالاتر از آکادمیک ریدینگ باشد تا نمره کل این دو معنادار باشد.

قبلا اشاره شد که هر دو نسخه ی آکادمیک و جنرال در یک مقیاس نمره دهی می شوند. تفاوت نمره دهی در دو نسخه در ژانر یا سبک و گفتمان متن می باشد. ممکن است که تستهای آکادمیک از منابعی انتخاب شوند که دارای واژگان دشوار و یا از سبک پیچیده ای برخوردار باشند. بنابراین ، طبق نمودار سطح بندی آیلتس داوطلب باید نمرات بالاتری را در نسخه ی جنرال بگیرد تا مرزبندیهای جدول- نمره دهی عادلانه حفظ و معنا دار باشند.

 ielts writing scoring

روش نمره دهی مهارتهای نوشتن و صحبت کردن (Speaking & Writing)

آزمون گیرنده ها برای نمره دهی تست مهارتهای نوشتن و صحبت کردن از روش توصیفهای عملی بهره می گیرند که عملکرد افراد را در ۹ سطح مختلف آیلتس توصیف می کنند.

مهارت نوشتن Writing

آزمون گیرنده ها چهار معیار برای نمره دهی این بخشها در نظر میگیرند که برای هر بخش، یک مرز نمره ای در نظر میگیرند. یعنی برای انسجام متن یک مرز نمره ای ،برای انتخاب درست گرامری واژگان یک مرز نمره ای ، برای انتخاب معنایی درست یک مرز نمره ای و برای املای درست یک مرز نمر ه ای در نظر میگیرند و طبق این اصول قضاوت می کنند.

مهارت صحبت کردن Speaking

در این بخش نیز آزمون گیرنده ها چهار معیار برای نمره دهی در نظر می گیرند: روان صحبت کردن ( (Fluency، منسجم صحبت کردن(( Coherence ، انتخاب واژگان (Lexical Resource) و تلفظ و درستی وازگان (Accuracy and Pronunciation). این چهار معیار به طور یکسان نمره دهی می شود.

انتخاب شاخص های توصیفی برای مرزهای مختلف نمرات در رایتینگ و اسپیکینگ به این منظور است که مسئولین و اساتید آیلتس بتوانند قضاوت بهتری نسبت به عملکرد به دست آمده داشته باشند. آزمون گیرند های آیلتس تحت آموزشهای استاندارد و رودر رو قرار می گیرند تا این اطمینان حاصل شود آنها توانایی لازم برای قضاوت درست بر طبق معیار ها ی توصیفی آیلتس را دارند.

4 معیار اصلی نمره دهی اسپیکینگ آیلتس کدامند؟

در تصویر زیرتوصیفی از 4 عامل اصلی (1) Fluency and Coherence یا روانی و منسجم صحبت کردن، (2)Lexical resource یا دایره لغات، (3) Grammatical Range and accuracy یا ساختارهای دستوری و درست به کار بردن جمله ها، و (4) Pronunciation یا تلفظ  در نمره دهی اسپیکینگ آیلتس مطرح شده است.

Writing IELTS Grading Criteriaکوشش زبان آموزان باید در بهبود وضعیت خود در این چهار مهارت و بهره گیری از منابع برای پیشرفت در آن ها باشد. همچنین نمونه هایی از نمره اسپیکینگ آیلتس در سطح نمره 6، نمره 7 و نمر 8 در این سایت برای دانلود و بررسی در دسترس زبان آموزان قرار داده شده است. نمونه های آموزشی و اصلی دیگری نیز در سایت youtube.com در دسترس زبان آموزان می باشد. برای آغاز کار میتوانید پیوند های زیر را دنبال نمایید:

بیشتر بخوانید:

محاسبه نمره رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس

محاسبه نمره لیسنینگ و ریدینگ آیلتس

محسابه گر نمره آیلتس(از IELTS Juice)

نحوه نمره دهی در آزمون آیلتس(از زبان سایت)

جدول نحوه نمره دهی آزمون آیلتس(از وبسایت آفرینش) – IELTS band score

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

دانلود ویدئوی مصاحبه اسپیکینگ آیلتس نمره ۸

آزمون گیرندگان، examiner ها یا ممتحنین آیلتس

ielts examiners

 موسسات> تحقیق و کنترل کیفیت> آزمون گیرندگان کارآزموده

آیلتس- موسسات، آزمون گیرندگان کارآزموده

هر جنبه از آزمون آیلتس- از طراحی آزمون و اداره اش گرفته تا نمره دهی و گزارش نتایج آن، مشروط به حفظ بالاترین کنترل کیفیت، روال امنیتی و اعمال مدیریت در زمینه درستی و بی عیب بودن آزمون می باشد.

سیستم یکپارچه استخدام آیلتس، آموزش، محک زنی، صدور گواهی و نظارت کردن بر آزمون گیرنده های آیلتس، در مورد اینکه آنان بطور کامل واجد شرایط، با تجربه و کارآمد هستند یا خیر اطمینان لازم را فراهم میکند.

عملکردهای داوطلب در بخش های رایتینگ و اسپیکینگ، بجای کامپیوتر، توسط آزمون گیرنده هایی واجد شرایط ارزیابی می شوند. این کار باعث می شود تا ارزیابی از مهارت های زندگی واقعی با قابلیت اطمینان بیشتری ارائه شود.

آزمون گیرندگان بر طبق ضوابطی که بطور شفاف تعریف شده اند کار نموده و بدون اهمیت به جایی از جهان که آزمون برگزار شده است، جهت حصول اطمینان از سازگاری در ارزیابی، موظف به رعایت روال مفصل کنترل کیفیت می باشند.

یک سیستم مشابه سخت گیرانه مشابه برای نمره دهندگان بخش های لیسنینگ و ریدینگ وجود دارد.

درهر جلسه آزمون، قابلیت اطمینان با نمره دهی مجدد یک بخشی از پاسخنامه ها، افزایش داده می شود.

این سیستم خیلی دقیق نمره دهی، در سراسر دنیا، آزمون آیلتس و ارزیابی استانداردی ارائه می نماید.

موسسات> کنترل کیفیت و تحقیق> تحقیق مداوم و پیش رونده

آیلتس- موسسات، تحقیق مداوم

جهانی شدن، فن آوری، پویایی جهانی و اقتصاد دنیا موجب تغییر در گسترش و کاربرد زبان انگلیسی می شوند.

جهت پیشرو ماندن در این تغییرات جهانی، آیلتس متعهد سفارش دادن انجام تحقیقات از سراسر جهان می شود. این پروژه های تحقیقی، جنبه های بخصوص آزمون زبان انگلیسی مرتبط به آزمون آیلتس را شناسایی می کند.

برخی از این تحقیقات توسط شرکای کاری آیلتس هدایت می شوند، در حالیکه برخی دیگر توسط مراکز علمی مستقل با داشتن تخصص در ارزیابی زبان هدایت می شوند.

این برنامه گسترده تحقیقی کمک می کند تا آیلتس در جایگاه یک آزمون زبان انگلیسی برجسته باقی می ماند. آیلتس متعهد است تا بطور مداوم برای حفظ و ابقای اعتبارو اعتبارش، به تحقیق بپردازد.

منبع: ielts.org

شیوه محاسبه نمره آیلتس

شیوه محاسبه نمره آیلتس

شیوه محاسبه نمره آیلتس

شیوه محاسبه نمره آیلتس

بسیاری از زبان آموزان از شیوه محاسبه نمره آیلتس آگاه نیستند و در براورد نمره تقریبی خود و اصل آماده بودن یا نبودن برای آزمون نهایی دچار مشکل میشوند. در سایت های انگلیسی زبان مربوط به آیلتس بخشی وجود دارد که به آن “شمارنده یا براورد کننده نمره آیلتس” گفته میشود. در اینجا درباره شیوه نمره دهی آیلتس صحبت کرده و جدولی در این زمینه ارائه میکنیم.


نمره دهی آیلتس به چه شکلی است ؟

آیلتس یک سیستم دقیق و معتبر برای نمره دهی دارد. نمره دهی آزمون توسط اساتید آموزش دیده و بر طبق دستورالعملهای استاندارد صورت می پذیرد. این اساتید دارای مدارک و گواهینامه ارزیابی از مرکز ارزیابی کمربیج هستند. آزمون گیرنده ها هر دو سال یکبار مورد آزمایش قرار گرفته و گواهینامه ی مجدد اخذ می کنند. آنها همچنین به طور مرتب آموزش های جدیدی دریافت می کنند. سیستم یکپارچه ی استخدام،آموزش، میعار سنجی، اعطای گواهینامه و نظارت بر آزمون گیرنده های آیلتس این اطمینان را می دهد که آنها دارای صلاحیت و تجربه کافی هستند. نمرات داوطلبین از 1 تا 9 در مقیاس آیلتس محاسبه می شود. برای هر یک از مهارتها نمره جداگانه نیز در نظر گرفته می شود. با معدل گیری از چهار مهارت فوق یک نمره ی کلی نیز اعلام می گردد. یک سری نمرات میانی نیز مورد محاسبه قرار میگیرند که مرزهای بین نمرات یا ( Band Scores) نامیده می شوند این مرزهای نمره ای نمایشگر عملکرد دقیق داوطلبین می باشد.

نمره ی کل آیلتس

کارنامه ی داوطلبین دارای دو نوع نمره می باشد. 1 .نمره ی کلی 2. نمره جداگانه برای هر مهارت. نمرات جداگانه به طور مساوی برای هر چهار مهارت محاسبه می شوند، بنابراین برای به دست آوردن نمره کلی میانگین این چهار نمره را محاسبه می کنند.

در محاسبه ی نمرات از اصل گرد کردن استفاده می شود. یعنی اگر میانگین نمرات گرفته شود و نمره ای به   25/. ختم شود به نیم ارتقا می یابد و اگر 75/. باشد به عدد کامل بالاتر ارتقا می یابد. برای مثال اگر داوطلبی 6.5 برای لیسنینگ، 6.5 به ریدینگ،5 برای رایتینگ و 7 برای اسپیکینگ گرفته باشد نمره کل 6.5 خواهد شد(25 ÷ 4 = 6.25 = 6.5)..

به همین صورت اگر نمرات داوطلبی در لیسنینگ (4) ریدینگ (3.5) رایتینگ (5.5) و اسپیکینگ (6) باشد نمره کل آیلتس این فرد 4 خواهد بود (15.5 ÷ 4 = 3.875 = 4.0). از طرفی برای داوطلبی که نمراتش برای لیسنینگ (6.5) ریدینگ (6.5) رایتینگ (5.5) و اسپیکینگ (6) شده است نمره کل 6 خواهد بود (24.5 ÷ 4 = 6.125 = 6). برای اطلاعات بیشتر از فرایندهای طراحی و نمره دهی به سایت IELTS Question Paper Production Process مراجعه کنید.

.

شیوه محاسبه نمره آیلتس – بیشتر بخوانید

دانلود شاهکارهای سینمایی زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود زیباترین آهنگ های انگلیسی به همراه متن

.

دانلود بهترین انیمیشن های تاریخ سینما با زیرنویس انگلیسی

.

دانلود گلچین 50 مستند برای تقویت زبان انگلیسی

.

فهرست بهترین منابع آیلتس + توضیحات صوتی مدرس

.

دانلود رایگان ویدیوهای آموزشی آیلتس سایمون Simon

.

دانلود ویدیوهای آموزش آیلتس استاد Liz

.

بهترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و آیلتس ( با شیوه خودخوان)

.

دانلود اپلیکیشن های اندرویدی آیلتس، تافل و زبان انگلیسی

.

دانلود ویدیوی سخنرانی های TED برای تقویت لیسنینگ آیلتس

.

دانلود گلچین کتاب های آموزش گرامر انگلیسی

.

آموزش ویدیویی و متنی گرامر زبان انگلیسی

.

بایگانی کامل مجموعه 6 Minute English سال 2008 تا 2018

.

دانلود 400 برنامه British Council Podcasts بهمراه Text

.

تاثیر گذارترین سخنرانی های تاریخ جهان (دربرگیرنده 118 سخنرانی)

.

200 نمونه سوال اسپیکینگ آیلتس با جواب (part 1)

.

بایگانی نمونه سوالات رایتینگ آیلتس سری کتاب های Cambridge IELTS

.

.

.

.

فهرست پردرآمدترین مشاغل در ایران

.

فهرست مشاغل مورد نياز استراليا 2018

.

دانلود کاملترین دوره خودآموز زبان انگلیسی و آیلتس (500 ویدئو)

http://mrsielts.com

خرید بسته آموزشی آیلتس و زبان انگلیسی

.

تعیین نمره اسپیکینگ شما توسط استاد با نمره 8.5 در کانال تلگرام @ielts2com