کلمه های ربط دهنده transitional phrases در رایتینگ آیلتس و تافل

کلمه های ربط دهنده transitional phrases در رایتینگ آیلتس و تافل
4.2 (84%) 5 votes

Transitional Phrases for IELTS TOEFl Writing

آشنایی با عبارت ها و کلمه های ربط  Transitional Words and Phrases

عبارت ها و کلمات ربط دهنده عامل اصلی ایجاد پیوست یا coherence در مقاله ها یا essay های آیلتس و تافل هستند و نویسنده با بهره گیری از آن ها جمله ها و ایده ها را به یکدیگر پیوند میدهد. بدون این واژه ها و ساختارها، نوشته تبدیل به تعداد پرشماری از جمله های کوتاه و گسسته از یکدیگر خواهد شد که کار خواندن و درک نوشته را برای خواننده دشوار خواهد کرد. دقیقا مساله ای که در رایتینگ های ضعیف دریافت کننده نمره های پایین روی میدهد. در زیر به فهرستی از این عبارت ها ربطی نگاه میکنیم. زبان آموزان باید کوشش کنند با به خاطر سپردن این مجموعه با توانایی بیشتری رایتینگ های خود را نگارش نمایند.

Transitional Phrases Linkers IELTS TOEFl Writing

این مجموعه در 3 بخش agreement، contrast و result دسته بندی شده است:

AGREEMENT: also, plus, in addition, further, furthermore, moreover, additionally, to add to that, next, in accordance with, accordingly, in agreement, finally, for instance, for example, in exemplification, exemplifying that, in fact, factually speaking, in terms of, and so forth, looking at the nexus between, in coordination with, along those lines, collectively speaking, generally speaking, indeed, undoubtedly, obviously, to be sure.

CONTRAST: however, contrastingly, in contrast, on the contrary, on the other hand, To put it into perspective, from a different angle, nonetheless, nevertheless, but, yet, a catch to this is, sadly enough, as a hindrance, looking at the holdups, oddly enough, instead, in direct opposition, still, and rather.
RESULT: as a result, as a consequence, consequently, thus, therefore, hence, thereby, resulting in, ultimately, in the end, finally, in the overall analysis, in hindsight, in retrospect, retrospectively, vicariously, the long term effect, as a short term result, significantly, as a major effect, effectively, heretofore, hereafter, thereafter, in short, generally, over all, concluding.

 

منبع: http://www.ielts-blog.com

درباره استفاده از عبارت ها و کلمات ربط

http://commonmistakes.blogfa.com/post-134.aspx

بیشتر بخوانید:

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

جملات کلیدی رایتینگ آیلتس جنرال و آکادمیک IELTS Writing

دانلود ویدئوی آموزشی ریدینگ آیلتس (True, False, Not Given)

دانلود ویدئوی آموزشی نکته های ریدینگ آیلتس British Council 

بررسی بهترین کلمه ها و عبارت ها برای بالا بردن نمره آیلتس(۱)