معنی Persistence در انگلیسی و کاربرد در رایتینگ آیلتس

معنی Persistence در انگلیسی و کاربرد در رایتینگ آیلتس

معنی Persistence در انگلیسی و کاربرد در رایتینگ آیلتس

معنی Persistence در انگلیسی و کاربرد در رایتینگ آیلتس

در این محتوای اموزشی کوشش ما آشنا کردن شما عزیزان با یک واژه آکادمیک در زبان انگلیسی و آیلتس هست. لغت Persistence با استفاده از چند ثانیه از فصل اول سریال Breaking Bad در اینجا آموزش داده شده و سپس با نگاهی به دیکشنری کمبریج و آشنایی با معنی و مثال های این واژه، نمونه جمله هایی با استفاده از این کلمه برای یک موضوع رایتینگ استاندارد از سری کمبریج آیلتس برای شما عزیزان خواهیم آورد.