معنی At Someone’s Disposal در زبان انگلیسی – رایتینگ آیلتس

معنی At Someone's Disposal در زبان انگلیسی

معنی At Someone’s Disposal در زبان انگلیسی

آشنایی با ساختار At Someone’s Disposal

در این نوشته به یک ساختارهای آکادمیک و سطح پیشرفته زبان انگلیسی نگاهی خواهیم داشت. در مرحله بعدی یک ویدئوی چند ثانیه  ای از سریال بریکینگ بد را نگاه میکنیم تا نگاهی به کاربرد واقعی این ساختار در این سریال داشته باشیم. بعد از بررسی این ساختار در دیکشنری لانگمن، مثال هایی برای At Someone’s Disposal در رایتینگ آیلتس خواهیم داشت.