معنی واژه Individual – کاربرد در زبان انگلیسی آیلتس

معنی واژه Individual - کاربرد در زبان انگلیسی آیلتس

معنی واژه Individual – کاربرد در زبان انگلیسی آیلتس

در این صفحه کوشش میکنیم نگاهی به واژه individual، معنای آن در دیکشنری کمبریج و مثال هایی برای آن برای موضوعات استاندارد رایتینگ آیلتس داشته باشیم. 

همچنین یک ویدئوی چند ثانیه ای از سریال بریکینگ بد را که در آن همین واژه به کار رفته انتخاب کرده ایم که در آن کاربرد طبیعی و همچنین تلفظ درست این واژه با لهجه امریکن مشخص هست.