معنی اصطلاح Make Inroads در انگلیسی/آیلتس

معنی اصطلاح Make Inroads در انگلیسی/آیلتس

معنی اصطلاح Make Inroads در انگلیسی/آیلتس

در این پست آموزشی قصد داریم با یک ساختار آکادمیک جدید آشنایی پیدا کنیم. این ترکیب در فصل اول سریال بریکینگ بد به کار رفته و چند ثانیه از این سریال که دربرگیرنده این ساختار آکادمیک هست هم برای عزیزان آورده شده.

در ادامه نگاهی دقیق به دیکشنری کمبریج داریم و این ساختار و مثال های آن را بررسی میکنیم. در پایان جمله هایی برای یک تاپیک رایتینگ مینویسیم با با کاربرد آن برای این آزمون آشنایی پیدا کنیم.