مزیت آزمون اسپیکینگ آیلتس چیست؟

IELTS Speaking Test

دو آزمون اصلی که متقاضیان مهاجرت یا تحصیل مجبور به گذراندن آن ها هستند امتحان های آیلتس اکادمیک و جنرال و همچنین تافل میباشند. در بخش اسپیکینگ یا مکالمه شیوه های کاملا ناهمسانی برای ارزیابی و سنجش سطح زبان انگلیسی زبان آموزان به کار گرفته میشود. درحالیکه در آزمون آیلتس این بخش آزمون معمولا در روز جداگانه و بصورت خصوصی و رو در رو با یک آزمون گیرنده حرفه ای و دوره دیده انجام میشود و انعطاف عمل زیادی در آن وجود دارد، در آزمون تافل این بخش در کنار بخش های دیگر و بصورت پاسخدهی به رایانه و ضبط صدا و ارزیابی در مرکز برگزاری آزمون در آمریکا(؟) انجام میشود.

هر یک از این دو روش برتری ها و کاستی های خاص خود را دارند به ویژه اگر زبان آموز در بخش لیسنینگ ضعیف باشد شانس کمتری برای موفقیت در بخش اسپیکینگ تافل خواهد داشت و از سوی دیگر برخی از زبان آموزان نااشنا با جزئیات و رویه آزمون، مصاحبه آیلتس را به ویژه در مرتبه نخست بسیار اضطراب آور و دشوار توصیف میکنند.

وبسایت مرجع ielts.org بعنوان یکی از برگزار کنندگان آزمون آیلتس در این باره توضیحاتی را ارائه کرده که ترجمه آن در زیر در دسترس شما قرار داده میشود.

آزمون رو در روی اسپیکینگ IELTS

آزمون رو در روی اسپیکینگ، موثرترین طریقه ارزیابی مهارتهای اسپیکینگ محسوب می شود.

آزمون اسپیکینگ آیلتس با حضور یک آزمون گیرنده آموزش دیده و خبره که با داوطلب تعاملی رو در رو برقرار می کند، هدایت می شود و بدین گونه مهارت های آزمون دهنده در ارتباط برقرار نمودن به زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

یک فرمت (قالب) رو در رو یک عملکرد واقع گرایانه بیشتری را از آزمون دهنده هایی که تنها به سخنان ضبط شده از یک کامپیوتر جواب نمی دهند، طلب می کند. موسسات و کارفرمایان بنابراین به گونه ای بهتر قادر خواهند بود داوطلبانی را که می توانند بطور موثری به زبان انگلیسی ارتباط برقرار نمایند را شناسایی کنند.

غالب رو در روی آزمون اسپیکینگ توسط نهاد مهم تحقیقات آکادمیک نسبت به رفتار و زبان آزمون دهنده، پشتیبانی می شود. آزمون دهندگان همچنین بطور مرتب ابراز می دارند که درعوض آزمونی کامپیوتری، آنان ترجیح می دهند تا یک آزمون اسپیکینگ رو در رو داشته باشند.

بخش اسپیکینگ یا مصاحبه امتحان آیلتس

IELTS Speaking Structure

زبان آموزان زیادی درباره روز مصاحبه آیلتس و اتفاقاتی که بطور معمول در این روز روی میدهد سوالاتی دارند. گروهی دیگر درباره نحوه برگزاری آزمون در این روز و بسیاری از باید ها و نباید ها ناآگاه هستند. متاسفانه اطلاعات نادرست بسیاری نیز درباره این بخش وجود دارد و زبان آموزانی که آگاهی کافی ندارند آن ها را بعنوان واقعیت قبول کرده و در روز آزمون بکار میبرند. برای مثال شایعاتی درباره کم شدن نمره کسانی که در مصاحبه آیلتس با لهجه امریکن صحبت میکنند یا شایعه تکراری بودن برخی سوالات آیلتس یا سخت شدن این سوالات در سال های گذشته یا در برخی کشور ها نسبت به دیگر کشور ها!

وبسایت های مرجع برای رویارویی با این شایعات اطلاعات صحیح را در وبسایت های خود منتشر کرده و کوشش میکنند در این زمینه اطلاعات رسانی شفاف داشته باشند. در ielts2 برخی از این مقاله های مرجع ترجمه شده و در دسترس زبان آموزان گرامی میباشد. مقاله پیش رو از این دست و درباره مصاحبه آیلتس میباشد.

بخش اسپیکینگ یا مصاحبه آزمون آیلتس

موسسات> تحقیق و کنترل کیفیت> ارزیابی اسپیکینگ

آیلتس- موسسات، ارزیابی اسپیکینگ

موثرترین طریقه ارزیابی مهارت های اسپیکینگ از طریق تعامل مستقیم با آزمون دهنده می باشد.

آیلتس بخاطر ارزیابی رو در روی اسپیکینگش، از سایرآزمون های زبان انگلیسی متمایز و جدا می باشد. این مکالمه رودر رو بصورت شخصی و با تعامل با قرد انجام شده و تا جاییکه امکان داشته باشد مطابق با موقعیت فرد در زندگی واقعی می باشد.

موسسات می توانند روی آیلتس جهت ارزیابی توانایی داوطلب در ارتباط برقرار نمودن در موقعیت های پیش آمده زندگی واقعی، اتکا نمایند و این پاسخگویی فقط پاسخگویی به فعالیت های از پیش ضبط شده و مصنوعی نخواهد بود.

آزمون گیرندگان آموزش دیده و خبره، یک آزمون رو در روی اسپیکینگ از هر داوطلب می گیرند تا به موسسه تان یک ارزیابی واقع گرایانه از مهارت های زبان انگلیسی شان ارائه نمایند.

آزمونی تشکیل شده از چهار مهارت skill

آیلتس یک آزمون بر اساس task ها یا تکالیفی می باشد که چهار مهارت زبانی ( لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ) را مورد پوشش قرار می دهد. آزمون دهندگان آیلتس امتیازات شخصی بابت هر یک از چهار بخش آزمون دریافت می کنند. میانگین چهار بخش نمره کلی را ارائه می نماید که از 0 تا 9 گزارش میشود.

هر یک از چهار بخش آزمون، با دقت طراحی شده تا روی مهارت بخصوصی تمرکز نماید. این نتایج به شکلی منصافه تر از طراحی تکلیف هنگامیکه با آزمون هایی که چندین مهارت زبانی را همزمان مورد ارزیابی قرار می دهند، مقایسه می شود، کنترل مشکل بودن تکلیف را میان نسخه های مختلف بسیاری که هر سال تهیه می شوند، آسانتر می کند.

برای سازمان هایی که نیاز به گواه مهارت زبان انگلیسی دارند، رویکرد آیلتس اطمینان می دهد که امتیاز داده شده به هر بخش آزمون شفاف بوده و بازگو کننده منصفانه توانایی آزمون دهنده در هر یک از چهار مهارت است.این می تواند ارزش بخصوصی برای حرفه ها در جاییکه تعدادی از مهارت های زبانی فرض می شود نسبت به بقیه مهارت ها مهم ترند، باشد. بعنوان مثال، در کاناد، پرستاران لازم است تا نمره کلی بالاتری در بخش های اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس شان داشته باشند در حالیکه در استرالیا، معلمان لازم است تا نمرات بالایی در آزمون اسپیکینگ و لیسنینگ آیلتس شان کسب نمایند.

منبع: ielts.org