مقدمه رایتینگ آیلتس تسک 2 – اشتباهات رایج

مقدمه رایتینگ آیلتس تسک 2 - اشتباهات رایج

مقدمه رایتینگ آیلتس تسک 2 – اشتباهات رایج

مقدمه رایتینگ آیلتس تسک 2 – اشتباهات رایج

بدون شک رایتینگ آیلتس یکی از پر چالش ترین بخش های این آزمون به شمار می آید. مقدمه رایتینگ اولین پاراگرافی هست که تصحیح کننده رایتینگ با آن روبرو میشود، بنابراین نوشتن یک مقدمه قوی و حرفه ای تاثیر بسیار خوبی(First Impression) بر روی اگزمینر داشته و میتواند مسیر ما را برای دریافت یک نمره خوب هموار کند. در ادامه به خطاهای متداولی که حین نوشتن مقدمه روی میدهند فهرست وار اشاره میکنیم.