جدول تبدیل تعداد پاسخ درست ریدینگ آیلتس جنرال/آکادمیک به نمره

جدول تبدیل تعداد پاسخ درست ریدینگ آیلتس جنرال/آکادمیک به نمره
Rate this post

IELTS Bandscore Calculatorشرکت کنندگان در امتحان آیلتس آکادمیک و جنرال در بخش ریدینگ و لیسنینگ یا بخش خواندن و مهارت شنیداری به 40 پرسش پاسخ میدهند و نمره نهایی آن ها بر پایه نمره 9 و با شمارش تعداد پاسخ های درست ایشان به این 40 سوال تعیین میشود. اما این شمارش چگونه است؟ حساب کردن نمره نهایی آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال در بخش ریدینگ و لیسنینگ چه فرق هایی دارد؟ چگونه نمره نهایی آیلتس که در کارنامه گزارش میشود را میتوان از نمره خام اولیه محاسبه کرد؟ در اینجا کوشش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم.

اگر با کتاب ها یا دیگر منابع دربردارنده نمونه آزمون های آزمایشی آیلتس کار میکنید میتوانید در بخش ریدینگ و لیسنینگ براورد تقریبا خوبی از نمره خود داشته باشید. برای محاسبه نمره نهایی خود 2 راه دارید:

1. براورد نمره نهایی با بهره گیری از جدول های آماده

در برخی از وبسایت ها جدول هایی وجود دارند که نمره خام شما یا همان تعداد پاسخ های درست شما را به نمره نهایی تبدیل میکنند. از آنجایی که این نمره در آیلتس آکادمیک و جنرال همسان نیست باید توجه داشته باشید که در این زمینه اشتباه نکنید. برای مثال برای رسیدن به نمره 7 آیلتس آکادمیک باید دست کم به 29 پرسش پاسخ درست بدهید ولی برای بدست آوردن همین نمره در آیلتس جنرال باید دست کم به 35 پرسش پاسخ درست داده باشید.

این تبدیل ها را در تصویر بالا میتوانید به روشنی ببینید. با اینهمه یکی از کاستی های این جدول نداشتن نمره 0.5 بین هر 1 نمره آیلتس است. برای براورد نیم نمره ها میتوانید از شیوه بعدی استفاده کنید.

نمونه دیگری از این جدول ها را میتوانید در پیوند زیر ببینید:

http://ielts-house.com/index.aspx?siteid=1&pageid=272&newsview=2822

2. براورد نمره پایانی با بهره گیری از محاسبه گر یا شمارنده (calculator)ها

در برخی از وبسایت های آموزشی آیلتس شمارنده یا محاسبه کننده هایی وجود دارد که کار آن ها تبدیل نمره خام زبان آموزان در مهارت لیسنینگ، ریدینگ آیلتس آکادمیک و ریدینگ آیلتس جنرال به نمره نهایی است. از این میان میتوان به ieltsjuice.com درمیان وبسایت های فارسی زبان و examenglish.com در میان سایت های انگلیسی زبان اشاره کرد. در پیوند های زیر میتوانید این شمارنده ها را ببینید و نمره خود را تبدیل کنید:

http://www.examenglish.com/IELTS/IELTS_Band_Score_Calculator.html

http://www.ieltsjuice.com/fa/ielts-score-calculator

IELTS Band Calculator

بیشتر بخوانید:

محاسبه نمره آیلتس

محاسبه گر نمره آیلتس (از سایت آیلتس جوس)

بخش ریدینگ (Reading) آیلتس چگونه است؟

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS