موضوعات جدید اسپیکینگ آیلتس – Tourism

موضوعات جدید اسپیکینگ آیلتس - Tourism

موضوعات جدید اسپیکینگ آیلتس – Tourism

در این صفحه به ارایه نمونه پاسخ هایی در سطح نمره 8.5 برای یکی از موضوعات جدید و رایج اسپیکینگ آیلتس یعنی موضوع Tourism یا صنعت گردشگری به طور کل اقدام کرده ایم. این سوالات از کشور هندوستان گزارش شده و مربوط به تابستان 1401 برابر با جولای 2022 هستند. 

همانطور که مشخص هست سوالات پارت دوم و سوم این آزمون بر موضوع گردشگری متمرکز هست. پاسخ های صوتی ارایه شده میتواند راهنمای خوبی برای ساختارهای گرامر و لغات کاربردی در این زمینه باشد. این سمپل ها توسط مهندس ابوالقاسمی با نمره 8.5 اسپیکینگ آیلتس در آزمون رسمی و 15 هزار ساعت تجربه تدریس رکورد شده اند.