لغات همسان و دشوار در زبان انگلیسی – Traffic Trafficking

لغات همسان و دشوار در زبان انگلیسی - Traffic Trafficking

لغات همسان و دشوار در زبان انگلیسی – Traffic Trafficking

لغات بسیاری در زبان انگلیسی وجود دارند که از نظر ظاهری بسیار شبیه به هم هستند اما از نظر دستوری یا معنایی تفاوتهای چشمگیری دارند. متاسفانه بیشتر زبان آموزان با این تفاوت ها آشنا نیستند و در آزمون هایی همچون آیلتس و تافل در بخش ریدینگ مشکلاتی برای زبان آموزان در درک مفهوم کلی متن به وجود می آید.