کلیشه و ساختارها برای رایتینگ آیلتس آکادمیک، جنرال و تافل

Cliche for IELTS TOEFL Writingگرچه تمرکز و پافشاری بیش از اندازه بر کلیشه(cliche) یا کهنه واژه ها به کاهش نمره شرکت کنندگان آزمون های آیلتس و تافل در بخش رایتینگ و اسپیکینگ خواهد انجامید، بهره گیری از برخی از این ساختارهای ثابت و همیشگی به میزان خردمندانه آن و به گونه ای هوشمندانه میتواند بازتاب مطلوبی بر پاسخ پایانی شرکت کننده داشته باشد. بسیاری از زبان آموزان بدنبال منبعی مناسب و استاندارد از چنین ساختارها، عبارت ها و کلیشه هایی هستند. گرچه در برخی از سایت های آموزش آیلتس و تافل برخی از فهرست ها و لیست هایی اینچنینی به چشم میخورد، بهترین منبع در این زمینه میتواند کتاب رایتینگ ماکسیمایزر علیرضا معمارزاده باشد.

این کتاب بجز 3 مجموعه پرسش و پاسخ استاندارد مربوط به نامه های آیلتس جنرال، نمودارهای آیلتس آکادمیک و essay های هر دو ماژول آیلتس، دربرگیرنده فهرستی دراز از بسیاری از کلیشه ها و ساختارهای کاربردی در زمینه هر یک از این بخش هاست که زبان آموزان میتوانند آن ها را جداگانه خوانده و بنا به پسند خود به کار گیرند. گرچه این کتاب در اینجا برای دانلود در دسترس نیست، بسادگی میتوانید آن را از انتشاراتی همچون جنگل یا رهنما خریداری کرده و کوشش های نگارنده این کتاب را نیز پاس بدارید. نام و فرتوری از این کتاب را در زیر میبینید:

IELTS Writing Maximiser Alireza Memarzadeh

ielts writing Memarzadeh

رایتینگ تافل TOEFL Writing Question 2 – Independent Writing؟

گرچه این کتاب به رایتینگ بخش نخست تافل یا TOEFL Writing Question 1 یا TOEFL Writing Integrated task نپرداخته است، بخش با اهمیت تر رایتینگ این آزمون یعنی بخش TOEFL Writing Question 2 Independent Writing که همسانی بسیاری با بخش دوم رایتینگ آیلتس دارد بطور کامل با توضیحات این کتاب قابل انجام بوده و ساختارهایی که در بالا از آن ها یاد شده بدون کم و کاست قابل بهره گیری در این بخش از نوشتاری تافل خواهد بود.

دیگر فهرستی از ساختارها و کلیشه های آیلتس را در میتوانید در پیوند زیر بیابید:

http://www.goodluckielts.com/ielts-writing-keywords.html

بیشتر بخوانید:

دانلود ویدئوی آموزشی نکته های لیسنینگ آیلتس از British Council

لغات کلیدی در لیسنینگ آیلتس IELTS Listening Keywords

تقویت لیسنینگ آیلتس با موسیقی همراه با متن

معرفی رادیوی انگلیسی زبان با لهجه استرالیایی

معرفی ایستگاه انگلیسی زبان رادیوی NPR با لهجه آمریکایی

بهترین کتاب های آمادگی لیسنینگ

۱۰راه و منبع تقویت مهارت شنیداری(لیسنینگ) زبان انگلیسی