برنامه فشرده برای نمره 6 آیلتس

برنامه فشرده برای نمره 6 آیلتس

برنامه فشرده برای نمره 6 آیلتس

پیش از این درباره برنامه ریزی 10 مرحله ای با بازه زمانی 9 ماهه برای رسیدن به نمره آیلتس 7 صحبت کردیم. در اینجا درباره برنامه ریزی فشرده با تنها 3 ماه زمان برای نمره 6 آیلتس صحبت میکنیم.