برنامه فشرده برای نمره ۶ آیلتس

برنامه فشرده برای نمره ۶ آیلتس
۴٫۳ (۸۶٫۶۷%) ۳ votes

برنامه فشرده برای نمره 6 آیلتس

برنامه فشرده برای نمره ۶ آیلتس

پیش از این درباره برنامه ریزی ۱۰ مرحله ای با بازه زمانی ۹ ماهه برای رسیدن به نمره آیلتس ۷ صحبت کردیم. در اینجا درباره برنامه ریزی فشرده با تنها ۳ ماه زمان برای نمره ۶ آیلتس صحبت میکنیم.