فرایند طراحی و تولید سوالات آزمون آیلتس چگونه است؟

How IELTS Questions are made

کتاب ها و منابع بسیاری دربرگیرنده سوالات دوره های پیشین آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال هستند و به نظر میرسد اشتیاق زبان آموزان برای دستیابی به نمونه آزمون های دوره های قبلی و شرکت در آزمون های آزمایشی یا Mock Test های آیلتس تمام نشدنی است. اما کمتر کسی از فرایند تهیه سوالات آزمون آیلتس سخن میگوید. این فرایند نه تنها از نظر پیچیدگی و اصل حفظ کیفیت جالب توجه است بلکه با درک منطق حاکم بر این فرایند احتمالا باید شناخت بیشتری از سوالات پیش رو داشته و نمره بالاتری را برای زبان آموزان انتظار داشت. در زیر به فرایند 9 مرحله ای آزمون سازی آیلتس نگاهی داریم.

 

فرآیند طراحی سوالات آیلتس The IELTS Question Paper Production Process

طراحی سوالات آزمون آیلتس فرآیند طولانی و پیچیده ای است که در بر گیرنده ی مراحل مختلفی برای بررسی کیفیت سوالات می باشد. هدف از بررسی مکرر تست ها اطمینان از تناسب مطالب تست های طراحی شده با اهداف آزمون از جنبه های مختلفی مانند موضوع تست ، تمرکز، سطح زبان، طول تست، سبک و ویژگی های سنجش فنی است.

تلاش بر این است که هم استاندارد های کیفی جهت طراحی مواد آزمون از جمله استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای و هم استانداردهای کمی و آماری برای انتخاب مطالب مناسب و حفظ سطح دشواری یکسان نسبت به آزمون های قبلی رعایت شود.

تمامی مراحل اولیه طراحی سوالات در شکل زیر نمایش داده شده است. سه مرحله ی commissioning, pre-editing , editing شامل جمع آوری و انتخاب مطالب مناسب برای اهداف آموزش آکادمیک و جنرال صورت می گیرند. .

IELTS Question Paper Production Procedure

به محض اینکه مطالبِ مناسب برای آزمون سازی آیلتس انتخاب شد، یک گروه از زبان آموزان به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شده و در آزمون آزمایشی شرکت می کنند تا سطح دشواری تست ها مشخص شوند. درک داوطلبین آزمون آزمایشی از سوالات می تواند تفاوت داوطلبین ضعیف و قوی را نشان دهد. این مرحله پیش تستینگ pre-testing نامیده می شود. مطالب تائید شده در مرحله ی قبل، در اطلاعات آیتم ها (Item bank) ذخیره می شوند تا در صورت نیاز در تست های اولیه استفاده شوند. پس از تست های اولیه، فرآیندی به نام استاندارد سازی سوالات (standard fixing) وجود دارد که به عنوان پایه و اساس اعطای گواهینامه آیلتس تلقی می شود. در ادامه هر یک از این مراحل را به تفصیل بررسی خواهیم کرد.

1. Commissioning of Material for Question Papers
2. Pre-editing and Editing
3. Pretest Construction
4. Pretesting
5. Pretest Review
6. Banking of Material
7. Standards Fixing Construction
8. Live Test Construction and Grading
9. Live Test Release

1. مرحله ی جمع آوری اطلاعات و طراحی اولیه (Commissioning)

سالانه یک یا دو بار جمع آوری اطلاعات برای طراحی سوالات صورت می گیرد. از این اطلاعات برای طراحی سوالات استفاده می شود. برای حفظ شان آزمونی مانند آیلتس، از اساتید مجرب از کشورهای مختلف مانند انگلستان، استرالیا، نیوزلند و آمریکا استفاده می شود. به طور کلی انتخاب محتوای تست هم به عهده اساتید حرفه ای آزمون سازی و هم زیر گروههای هر یک از مهارتهای لیسنیگ ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ و گروه ارزیابی موسسه کمبریج می باشد. طراحان آیتم ها تلاش می کنند که مشخصات ویژه ی هر تست را رعایت کنند. این ویژگی ها شامل جزئیات چهار مهارت آیلتس و به عنوان چارچوبی برای هدایت طراحان جهت انتخاب مطالب مناسب و طراحی آیتم های استاندارد و آماده سازی و ارائه ی مطالب برای مراحل بعدی پیش ویراستاری (pre-editing) و ویراستاری (editing) می باشد.

2. پیش ویراستاری (Pre- editing) و ویرایش

پیش ویراستن، مرحله اول فرایند ویرایش متن است. این فرایند پس از ارسال موارد سفارش شده توسط طراحان تست ها در قالب فرم پیش نویس اعمال می شود. جلسه ای با حضور مدیران و کارکنان ارزیابی زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج برای بررسی موضوعات برگزار می شود . هدف از فرایند پیش ویراستن ، حصول اطمینان از تناسب موارد آزمون از جنبه های زیر می باشد :

موضوع

موضوعیت

سطح زبان

میزان تناسب مطالب برای تست

طول

تمرکز متن

سبک نوشتن

تمرکز بر روی تست

سطح تست

در این مرحله ، به طراحان آیتم ها در موارد اصلاح آیتم ها و تغییر متون برای ارسال مجدد ، مشاوره داده می شود . این اقدام صرفا به عنوان یک فاکتور مهم در آموزش طراحان تلقی می گردد. همچنین در این مرحله مشاوره های لازم در مورد آیتم های نامناسب برای طراحان ارائه می گردد .

ویرایش

پس از اجرای مرحله ی پیش ویراستاری و دریافت بازخورد مناسب ، مطالب کامل شده و برای ویرایش ارسال می گردد. فرایند ویرایش آیتم ها در جلساتی با حضور رئیس و کارکنان ارزیابی زبان انگلیسی موسسه ی کمبریج صورت می پذیرد . این جلسات باعث تشویق طراحان آیتم ها و ویرایش و رفع اشکال موضوعات نگارش شده می شود. این اقدام به عنوان یکی دیگر از بخش های مهم آموزش طراحان آیتم ها تلقی می گردد . در مرحله ی ویرایش، متون و مطالب انتخاب شده برای تعیین سطح و یا تجدید نظر بیشتر به یک طراح دیگر ارسال می گردد. متعاقبا موارد تجدید نظر شده در جلسه بعدی ویرایش می شوند .

3 و 4. طراحی و اجرای پیش تست (Pre-test)

پپیش تست های آیلتس به آزمون هایی که در آزمون های اصلی استفاده می شوند ، شباهت بسیاری دارند. موارد آزمون در فرم نهایی ، از جمله سرفصل آزمون (دستورالعمل) و مثال ها ، در این پیش تست ها لحاظ می شوند. در پیش تست های لیسنینگ برای حصول اطمینان از کیفیت قابل قبول آنها ، کلیه پیش تست های لیسنینگ ضبط می گردد .

پیش تست های لیسنینگ و ریدینگ ، توسط داوطلبین آزمایشی آیلتس در موسسات مورد آزمایش شده تا سطح تست های طراحی شده مشخص گردد. در ادامه پیش تست ها در موسسه ی زبان انگلیسی کمبریج، ارزیابی و به لحاظ آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند . همچنین مانند دو مهارت قبلی برای ارزیابی پیش  تست های رایتینگ و اسپیکینگ و تناسب این موارد برای استفاده در آزمون های اصلی و تدوین یک نمونه استاندارد، در ابتدا بر روی گروه آزمایشی داوطلبان به صورت آزمایشی اجرا می شود .

5. نقد و بررسی پیش تست ها

واحد تحقیقات و اعتبار سنجی مرکز ارزیابی زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج موارد آزمون را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کند .

پیش تست های لیسنینگ و ریدینگ

تمامی پاسخ های داوطلبین، برای تدوین ویژگی های سنجش فنی مطالب آزمون، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا میزان سختی آیتم ها و تمایز بین داوطلبان قوی تر و ضعیف تر مشخص شود. به منظور بررسی اثربخشی تست های طراحی شده ، از روش آماری کلاسیک آیتم ها و مدل ویژگی های نهفته، استفاده می شود .برای شناسایی عملکرد یک پیش تست خاص از نظر امکانات و تمیز موارد آزمون در رابطه با نمونه مورد استفاده ، از آمارهای کلاسیک آیتم استفاده می گردد. برای تعیین دشواری آیتم های طراحی شده از روش تحلیلی Rasch استفاده می گردد. علاوه بر این ، از نظرات اساتید مختلف درباره مطالب آزمون در موسسات مختلف و پاسخ داوطلبان در پیش تست ها استفاده می شود .

در جلسه بررسی پیش تست ها ، آمار و بازخوردهای به دست آمده از سوی داوطلبین و اساتید مورد بررسی قرار می گیرد تا تصمیم های لازم برای نهایی سازی آیتم ها اتخاذ شود. پس از آن موارد در یک بانک اطلاعاتی برای تدوین آزمون اصلی ذخیره می شوند .

پیش تست های رایتینگ و اسپیکینگ

پیش تست های رایتینگ توسط آزمون گیرنده های ارشد آیلتس مورد ارزیابی قرار می گیرند. حداقل دو گزارش در مورد متناسب بودن پیش تست ها برای گنجاندن در نسخه های آزمون اصلی ارائه می گردد. بر اساس این گزارش ها، ممکن است هر یک از این آزمون ها برای به کار گیری در آزمون اصلی و یا اعمال برخی تغییرات ذخیره و یا به کل رد شود.

بازخورد آزمون های اسپیکینگ توسط آزمون گیرند های با تجربه ، و اعضای تیم رایتینگ . گزارش های بعدی توسط رئیس و اساتید مرکز زبان انگلیسی کمبریج ارزیابی می شوند .

6. بایگانی مطالب آزمون

مرکز ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج نرم افزار منحصر به فردی را برای ذخیره آیتم های طراحی شده و مدیریت آزمون های جدید طراحی کرده است. تست ها و بخش های مختلف با اطلاعات آماری و همچنین توصیف محتوای جامع، در نرم افزار گفته شده ذخیره می گردد .از این اطلاعات برای حصول اطمینان از پوشش مناسب محتوای اصلی و برخورداری از سطح دشواری استاندارد استفاده می گردد .

7. استانداردسازی و نمره بندی تست ها

همه ی تست ها باید با استانداردهای تست های قبلی مطابقت داشته باشند، بنابراین قبل از توزیع سوالات در دنیا این مرحله بر روی تست ها صورت می گیرد تا همه ی تست ها از استاندارد لازم برخوردار باشند.

تمامی نسخه های مختلف آزمون ، نتایج را در مقیاس مشابه گزارش می کنند ، اما نمرات گروه ها همیشه درصد مشابهی از آیتم های صحیح از فرم های افراد شرکت کننده در آزمون را نشان نمی دهد. قبل از استناد به آزمون ها برای تصمیم گیری های مهم ، ابتدا باید استاندارد مشخصی از میزان پاسخ های صحیح در ازمون های ریدینگ و لیسنینگ را برای هر یک از نمرات 1 تا 9 را مشخص کنیم. در نتیجه نمرات بدست آمده در هر آزمونی ، بر همان معیار توانایی دلالت خواهد داشت.

زمانی که کیفیت موارد آزمون رضایت بخش شد، هر مورد آزمون جدید به عنوان بخشی از یک آزمون اصلی اجرا می شود (با تعداد محدود داوطلبان و تحت شرایط کنترل شده). از اطلاعات بدست آمده در این تمرین برای تایید برآوردمان از میزان دشواریی کار جدید ، در مقایسه با موارد آزمونی تدوین شده ، استفاده می کنیم . پس از آن ، آزمون مدنظر در ترکیب با موارد دیگر به عنوان بخشی از یک آزمون سراسری (زنده) استفاده می‌شود.

8. آزمون سازی

در جلسات آزمون سازی ، برگه های آزمونی لیسنینگ و ریدینگ طبق اصول قراردادی و با درنظر گرفتن معیارهای زیر طراحی می شوند:

  • سطح دشواری نسخه های کامل تست و هر یک از آیتم های منحصر به فرد
  • تعادل موضوع و ژانر
  • تعادل جنسیتی و لهجه ها در نسخه های لیسنینگ
  • تعادل فرمت موارد آزمون (یعنی تعداد نسبی موارد چند گزینه ای و انواع آیتم های دیگر)
  • طیف مهارت های لیسنینگ / ریدینگ تست شده

نرم افزار ذخیره آیتم، به آزمون گیرنده ها امکان مدل سازی سناریوهای مختلف آزمون را در ترکیب موارد جدید برای ایجاد آزمونی مطابق با الزامات ، فراهم می کند .

داده ها به طور معمول از برگزاری آزمون های اصلی جمع آوری شده و برای تایید صحت روند درجه بندی اولیه و حمایت از تحقیقات اضافی در خصوص مسائل تضمین کیفیت ، تجزیه و تحلیل می شود .

9. انتشار آزمون ها

در این مرحله آزمون ها منتشر میشوند و در مراکز آزمون در دسترس قرار میگیرند.

تحقیق و توسعه آتی

علاوه بر رویکرد کلی و معمولِ روش های آزمون سازی آیلتس ، شرکای این آزمون برای حمایت از آزمون ها و محققان خارجی ، تحقیقات دانشگاهی گسترده ای را دستور کار خود قرار داده اند. .جزییات مربوط به این تحقیقات بر روی آدرس اینترنتی www.ielts.org قرار گرفته است.به لطف این پژوهش ها، آزمون آیلتس رفته رفته هم به لحاظ تست ها ی طراحی شده و هم به لحاظ اجرایی بهبود پیدا یافته است.

منبع: http://takeielts.britishcouncil.org/The_Question_Paper_Production_Process_v1.pdf

بیشتر بخوانید:

دانلود ۱۰۰ نمونه رایتینگ آیلتس essay بهمراه جواب

نحوه نوشتن رایتینگ Task 1 آیلتس آکادمیک

سوال و جواب Essay آیلتس آکادمیک سطح نمره ۹

آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ تافل آیلتس Task 2

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS