صفت های مرکب در انگلیسی و آیلتس

صفت های مرکب در انگلیسی و آیلتس

صفت های مرکب در انگلیسی و آیلتس

صفت های مرکب در انگلیسی و آیلتس

صفت ها معمولا یک کلمه ای هستند و اطلاعاتی در مورد اسم یا ضمیر با ما ارایه میکنند. اما صفت های مرکب از دو یا چند کلمه تشکیل شده که با یک یا چند خط تیره به هم چسبیده و نقش یک کلمه(صفت) را ایفا میکنند.

صفت های مرکب معمولا در متون آکادمیک و حرفه ای تر دیده میشوند و زبان آموزان با آن ها کمتر آشنایی دارند یا به آن ها بی توجه هستند. این موضوع معمولا برای شرکت کنندگان در آزمون های دشواری مثل آیلتس و تافل بسیار مهم هست و نداشتن اطلاعات کافی در مورد این صفت ها باعث از دست دادن نمره خواهد شد.