شنیدن و دانلود فایل صوتی کتاب Select Reading

شنیدن و دانلود فایل صوتی کتاب Select Reading

شنیدن و دانلود فایل صوتی کتاب Select Reading

کتاب Select Readings یکی از بهترین منابع برای آموختن لغات و بهبود مهارت سرعت خواندن و درک مطلب در سطح مقدماتی و پیش میانی هست و صدها هزار نفر هر ساله از این کتاب خوب به ویژه در سطح مقدماتی و پیش میانی بهره میرند. کیفیت محتوای 2 سطح بعدی متاسفانه اصلا قابل مقایسه با 2 سطح اول نیست و توصیه نمیشود. 

برای دانلود هر دو جلد اول این کتاب + پاسخنامه جلد اول میتوانید در کانال دانلودی تلگرام ما همراه باشید.