شنیدن سوال و جواب های اسپیکینگ کمبریج آیلتس 11، کلاس مهندس ابوالقاسمی

IELTS Interview questionsدر این فایل که در یکی از کلاس های آیلتس مهندس ابوالقاسمی به تاریخ 29 فروردین 1395 ضبط شده، سولماز دانشیان از زبان آموزانی که خود را برای برگزاری آزمون آیلتس در کشور ترکیه آماده میکند به سوال های اسپیکینگ تست 1 کتاب کمبریج آیلتس 11  پاسخ میدهد. این پاسخ ها گاه به گاه توسط مدرس(با نمره 8 اسپیکینگ آیلتس) تصحیح میشود ولی کوشش شده دست زبان آموز برای اظهار نظر و پیش کشیدن دیدگاه هایش باز گذاره شود.

نمونه های بیشتری از فایل های ضبط شده از کلاس های آیلتس را میتوانید در این پیوند گوش کرده یا دانلود فرمایید:

فایل های ضبط شده از کلاس های مهندس ابوالقاسمی و مدرسان گروه

پرسش و پاسخ های بخش 3 اسپیکینگ آیلتس – کلاس مهندس ابوالقاسمی(فروردین 95)

IELTS Interview questionsتمرین با نمونه پرسش های تکرار شده دوره های قبلی آزمون آیلتس در بخش مصاحبه یا اسپیکینگ یکی از راهکارهای پربازده آماده سازی زبان آموزان برای این آزمون است. در کلاس های مهندس ابوالقاسمی(با نمره اسپیکینگ آیلتس 8 در سال 2016) نزدیک به یک سوم کلاس به بخش اسپیکینگ میگذرد و زبان آموزان با گستره قابل توجهی از پرسش های اسپیکینگ(مکالمه) آشنا میشوند.

از بهار سال 1395 برخی از فایل های ضبط شده از این کلاس ها برای شنیدن و دانلود در دسترس عمومی علاقمندان به آزمون آیلتس خواهد بود. در این کلاس ها برخی پرسش های استاندارد از منابع معتبر گزینش شده و از زبان آموز خواسته میشود به پرسش ها پاسخ کامل دهد. در همین زمان مدرس برخی از ایراد های اصلی یا خطاهای گرامری زبان آموز را به ایشان گوشزد کرده و از ایشان میخواهد با شناسایی ریشه ای این خطاها از تکرار آن ها پیشگیری نماید.

–How has the Internet changed the world?

–What are some disadvantages of the Internet?

–What effect the Internet has on the education and research in your country?

.

.

.