تفاوت حال ساده و حال استمراری – Present simple Vs Present Continuous Tense

تفاوت حال ساده و حال استمراری

تفاوت حال ساده و حال استمراری

Grammar for IELTS Simple Present Tense

تفاوت های زمان حال ساده و زمان حال استمراری

تفاوت حال ساده و حال استمراری برای بسیاری زبان آموزان گیج کننده است. واقعیت این است که تشخیص اینکه کجا باید حال ساده به کار رود و کجا حال استمراری حتی برای کسانی که به سطح بالایی همچون نمره 6 آیلتس یا 80 تافل رسیده اند دشوار میباشد.
گرچه رفتن سراغ کتاب های دستور زبان انگلیسی میتواند چاره کار برخی زبان آموزان تیز هوش باشد،  دیگران (منجمله خود من در دوران آموختن زبان انگلیسی) به توضیح عملی و غیر تئوریک برای درک عمیق این موضوع نیاز دارند.