معمولترین رشته(شاخه) های علمی مورد بحث در ریدینگ تافل

Sciences in IELTS TOEFL Readingsریدینگ های تافل همیشه محتوای آکادمیک دارند و حوزه های گوناگون علمی را در بر میگیرند. معمولا اگر شرکت کننده در آزمون تصادفا در همان زمینه تحصیل کرده باشد و دارای معلومات دانشگاهی باشد، بخت بسیار بالاتری برای هماهنگ شدن هر چه سریع تر با متن، درک عمیق تر و در نهایت توان بهتری برای پاسخگویی به سوالات خواهد داشت.

در برخی از منابع تافل(برای نمونه کتاب Barron’s) فهرستی ار حوزه های علمی که سوالات تافل معمولا از آن ها طرح میشود ارائه شده. در این نوشته کوشش میکنیم فهرستی از این شاخه های علمی ارائه کنیم. آگاهی از این فهرست این امکان را برای زبان آموزان فراهم میکند تا مطالعات احتمالی خود را هدفمند کرده یا دست کم خود را با لغات ضروری و پرکاربرد این حوزه ها آشنا نمایند.

علوم اجتماعی

Psychology

Sociology

Anthropology

رشته های حرفه ای و نیمه حرفه ای

Marketing

Public Relations

Architecture

علوم محض(Hard Science)

Physics

Astronomy

Chemistry

Biology

Geology

Meteorology

رشته های علوم انسانی

History

Art

Art History

Music

 

ادبیات(مطالعات مربوط به این حوزه نه آثار آن)

Literature

Philosophy

منبع: http://magoosh.com/toefl/