معنی واژه Individual – کاربرد در زبان انگلیسی آیلتس

معنی واژه Individual - کاربرد در زبان انگلیسی آیلتس

معنی واژه Individual – کاربرد در زبان انگلیسی آیلتس

در این صفحه کوشش میکنیم نگاهی به واژه individual، معنای آن در دیکشنری کمبریج و مثال هایی برای آن برای موضوعات استاندارد رایتینگ آیلتس داشته باشیم. 

همچنین یک ویدئوی چند ثانیه ای از سریال بریکینگ بد را که در آن همین واژه به کار رفته انتخاب کرده ایم که در آن کاربرد طبیعی و همچنین تلفظ درست این واژه با لهجه امریکن مشخص هست. 

کاربرد ساختار Supply someone with something در آیلتس

کاربرد ساختار Supply someone with something در آیلتس

کاربرد ساختار Supply someone with something در آیلتس

در اینجا قصد داریم در مورد ساختار آکادمیک Supply someone with something صحبت کنیم. در یک ویدئوی کوتاه چند ثانیه ای که از فصل آخر سریال بریکینگ بد انتخاب شده کاربرد این ساختار را میبینیم و در ادامه به معنا و کاربردهای آن در رایتینگ و اسپکیینگ آیلتس نگاهی خواهیم داشت.