آیا سوال های آیلتس سخت تر از قبل شده اند؟

IELTS Getting Harder

 “سخت تر شدن سوالات آیلتس در سال های اخیر”، “پایین تر بودن نمره آیلتس در مراکز داخل ایران نسبت به مراکز خارج از کشور”،  “دسترسی برخی از مدرسان به بانک سوالات آیلتس” یا “تکراری بودن سوالات در آزمون های آیلتس” و بسیاری دیگر از این ادعاهای بی پایه و اساس متاسفانه از سوی برخی از مدرسان و حتی مراکز آموزشی نام آشنای آیلتس تهران البته با اهداف خاص ترویج میشوند.

بعنوان یکی از گروه های آموزشی فعال در زمینه تدریس آیلتس و تافل و تنها با هدف اطلاع رسانی و آگاه کردن زبان آموزان گرامی و پیشگیری از سردرگمی و احتمالا تحمیل هزینه های اضافی به ایشان کوشش میکنیم با ارائه اطلاعات معتبر و قابل استناد از وبسایت های مرجع آیلتس در سطح جهانی (ielts.org, britishcouncil.org و idp.com) در رویارویی با این پندارهای نادرست کوشا باشیم.

آیا سوالات امتحان آیلتس سخت تر از سال های قبل شده اند؟

همکاران ما در مرکز ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج(Cambridge English Language Assessment) فرایند سختگیرانه ای برای طراحی بخش های گوناگون آزمون آیلتس دارند تا سطح دشواری این آزمون را در یک تراز ثابت حفظ نمایند. این به آن معناست که آزمون آیلتس نسبت به سال های قبل نه سخت تر شده نه آسان تر.

منبع: وبسایت مرجع بریتیش کانسل

Q: Is IELTS getting more difficult?

A: Our partners at Cambridge English Language Assessment have a rigorous process for designing IELTS test items that ensures the level of difficulty is consistent – IELTS is not getting harder or easier.

http://takeielts.britishcouncil.org/teach-ielts/ielts-teaching-faq

چند درصد سوالات آیلتس تکراری هستند؟

myth of factتکراری بودن سوالات آیلتس یا برخی از سوالات، امکان دسترسی به بانک سوالات آیلتس، سخت تر شدن آزمون های آیلتس در سال های اخیر و ادعاهای بی پایه و اساس اینچنینی به باورهای نادرست برخی از زبان آموزان تبدیل شده است.

این اطلاعات نادرست از سوی برخی از زبان آموزان، مدرسان آیلتس و حتی موسسات شناخته شده با نام های آشنا با برخی اهداف خاص ترویج میشود که به گمراهی و نهایتا تصمیم گیری های غلط بسیاری از زبان آموزان دوره های بعدی و صرف هزینه های بسیار یا گرایش به نام نویسی در برخی موسسات یا کلاس ها با ادعای پیشبینی این سوال ها منجر میشود.

در اینجا با بهره گیری از مطالب وبسایت مرجع ielts.org به بررسی ادعای تکراری بودن سوالات آیلتس در برخی آزمون ها میپردازیم.

موسسات> تحقیق و کنترل کیفیت> بررسی های صحت و اعتبار

آیلتس- موسسات؛ بررسی های صحت و اعتبار

هر نسخه آزمون آیلتس منحصر بفرد می باشد. یک داوطلب هرگز یک آزمون را دوبار نمی دهد.

Every IELTS test version is unique. A candidate will never sit the same test twice

شما می توانید به آزمون آیلتس اتکا نمایید و مطمئن باشید که این آزمون در سراسر جهان، منصفانه، بدور از تبعیض، نامتناقض و استوار می باشد.

تهیه و آماده سازی آزمون آیلتس به مدت دو سال به طول می انجامد. این فرآیند گسترده شامل سفارش دادن مواد آزمون، سنجش آنان در برابر استانداردهای کیفیت، ویرایش و آزمودن سخت گیرانه تکالیف آزمون می شود.

مواد آزمون از متخصص هایی در کشورهای انگلیسی زبان مختلف سفارش داده می شود تا بدین گونه آزمونی که بطور بین المللی مرتبط بوده و همچنین نمایانگر اوضاع زندگی واقعی مردم در سراسر جهان باشد، ارائه گردد.

آیلتس از داده های آماری کمی و کیفی جهت حصول اطمینان از اینکه مواد آزمون جدید هر دفعه طبق همان سطح دشواری یکسان از داوطلبان آزمون می گیرد، استفاده می نماید.

آیلتس به گونه ای مداوم رویکردی نوآورانه در طراحی و توسعه آزمون دارد، در حالیکه دانش فراوان اثبات شده و تجربه اش، از دو دهه گذشته را نیز حفظ می نماید.

منبع این نوشته:

http://www.ielts.org/institutions/quality_control_and_research/validation_checks.aspx