ساختار Consider Someone for Something در انگلیسی

ساختار Consider Someone for Something در انگلیسی

ساختار Consider Someone for Something در انگلیسی

ساختار Consider Someone for Something در انگلیسی

در این قسمت درباره ساختار بسیار کابردی و آکادمیک Consider someone for something صحبت میکنیم. این ساختار از سریال بریکینگ بد انتخاب شده و شما عزیزان میتوانید در عمل کاربرد آن را مشاهده بفرمایید. در ادامه معنی و جمله سازی این ساختار را بررسی خواهیم کرد.