مدت زمان لازم برای آیلتس ۷

مدت زمان لازم برای آیلتس ۷
۴٫۴ (۸۸٫۵۷%) ۱۴ votes

مدت زمان لازم برای آیلتس 7

مدت زمان لازم برای آیلتس ۷

مدت زمان لازم برای آیلتس ۷

رسیدن از سطح کاملا مقدماتی یا اولیه زبان انگلیسی یا به اصطلاح برخی زبان آموزان سطح “صفر” که به آن Absolute Beginner گفته میشود تا سطح نمره قابل قبول و مناسبی از آزمون های آیلتس یا تافل برای مثال به ترتیب نمره های ۶ و ۸۰ راه چندان کوتاهی نیست! با اینهمه بسیای از زبان آموزان مایلند بدانند این مسیر چقدر به طول می انجامد و اگر بخواهند چنین مدرک هایی را بدست بیاورند چند ماه یا سال پیش از آن باید خواندن زبان را آغاز نمایند.