آموزش نحوه نوشتن مقدمه در رایتینگ Task 2 آیلتس و تافل

آموزش نحوه نوشتن مقدمه در رایتینگ Task 2 آیلتس و تافل

آموزش نحوه نوشتن مقدمه در رایتینگ Task 2 آیلتس و تافل

آموزش نحوه نوشتن مقدمه در رایتینگ Task 2 آیلتس و تافل

پیش از این درباره شیوه نوشتن نوشتاری آیلتس بخش اول و دوم Task 1 and Task 2 بصورت گام به گام صحبت کردیم. هچنین بسیاری از نکته های مربوط به مهارت رایتینگ آیلتس و تافل را نیز بازبینی کردیم. در اینجا نگاه نزدیک تری به نوشتن مقدمه یا introduction داریم.