نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1 – (فرایند process)

نمونه های رایتینگ های بخش نخست یا task 1 آیلتس آکادمیک در سطح نمره 8 تا 9 میتواند الگوی خوبی برای زبان آموزان باشد تا با نگاهی به نمونه ساختار جمله ها، واژگان به کار گرفته شده در آن ها، پیوند میان جمله ها و ارتباط بین تصویر یا جدول ها و نمودارها از یک سو و پاسخ نوشته شده از سوی دیگر به فاکتورهای کلیدی در زمینه تعیین نمره رایتینگ های آیلتس پی برده و کارکرد بهترین در آزمون خود داشته باشند.

در زیر یک نمونه رایتینگ آیلتس آکادمیک بخش نخست Task 1 که با توجه به تصویر زیر مربوط به “فرایند آجرسازی” میباشد را در زیر ملاحظه میفرمائید.

You should spend about 20 minutes on this task.

The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Academic IELTS Writing Task 1, process Academic IELTS Writing Task 1, process Sample Answer

منبع: http://www.ielts-writing.info/index.php/academic/ielts-writing-task-1

بیشتر بخوانید:

جدول، نمودار، و گراف رایتینگ آیلتس آکادمیک Task 1

سوال و جواب Essay آیلتس آکادمیک سطح نمره ۹

آموزش گام به گام نوشتن رایتینگ تافل آیلتس Task 2

نکته های نوشتن نامه رایتینگ آیلتس جنرال Task 1

دانلود کتاب رایتینگ آیلتس تافل با ۱۸۵ نمونه Essay

جملات کلیدی رایتینگ آیلتس جنرال و آکادمیک IELTS Writing

فهرست بهترین منابع آیلتس