دوره های فشرده 2 ماهه آنلاین آیلتس

دوره های فشرده 2 ماهه آنلاین آیلتس

دوره های فشرده 2 ماهه آنلاین آیلتس

از سال 1391 دوره های خصوصی فشرده پیش آیلتس و آیلتس توسط مهندس ابوالقاسمی در تهران به صورت حضوری برگزار شده است اما دوره های نیمه خصوصی و گروهی از سال 1395 و دوره های آنلاین از سال 1397 آغاز شده اند. 

دور جدیدی از این کلاس های فشرده آیلتس در 2 ماه برابر 8 هفته برگزار شده و تلاش دارد زبان آموزان را از سطح نمره 5 تا 5.5 به نمره 6.5 تا 7 و البته بالاتر برساند. زبان آموزانی که پایین تر از این سطح هستند میتوانند دوره های مقدماتی آنلاین ایشان را شرکت کنند که این دوره ها هم به صورت یک ماهه و فشرده برگزار میشود.