آیا برای مکالمه زبان انگلیسی دانستن گرامر ضروری است؟

Common Grammar Mistakesرابطه دانش گرامر یا دستور زبان با قدرت مکالمه و روان صحبت کردن به زبان انگلیسی برای بسیاری از زبان آموزان روشن نیست و همچنین این باور وجود دارد که چون انگلیسی زبان های native که انگلیسی را بعنوان زبان نخست خود صحبت میکنند هرگز برای گرامر انگلیسی در کلاس شرکت نکرده و آموزش ندیده اند میتوان، معلومات گرامر برای مکالمه ضرورتی ندارد و تنها برای امتحان هایی همچون آیلتس و تافل یا کنکور مناسب است.

دانش گرامر برای مکالمه انگلیسی ضرورت دارد؟

برای کسی که زبان انگلیسی را بعنوان زبان دوم یا زبان خارجی صحبت میکند و این زبان را نه در محیط native بلکه از راه کلاس و آموزش فراگرفته است، دانش گرامر کاملا ضروری است و بدون این دانش هرگز نخواهد توانست جمله های پیچیده تر و حرفه ای تر زبان انگلیسی را به درستی ساخته و همواره صحبت کردن ایشان، گرچه روان، با غلط ها، خطاها و لغزش های دستوری همراه خواهد بود. این خطاها گرچه در سطح های پایین تر زبان انگلیسی قابل بخشش و چشمپوشی است، در سطح های بالاتر، امتحان های آیلتس و تافل و همچنین در محیط کار در کشورهای انگلیسی زبان هرگز قابل پذیرش نیست و یا از آن کس نمره کم خواهد شد و یا تاثیر بسیار نامطلوبی بر روی محاطب خود در محیط های کاری یا آموزشی خواهد گذارد.

چقدر گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی مورد نیاز است؟

میزان دانش گرامری لازم برای مکالمه روان انگلیسی نخستین پرسشی است که بدنبال پرسش پیشین مطرح میشود. برای بسیاری از زبان آموزان گرامر به معنای حفظ کردن کورکورانه بسیاری از قوانین و استثنائات دستوری و حتی ناتوانی در به کار بردن آن ها میباشد. باید گفت برای مکالمه زبان انگلیسی دستور زبان بسیار اندکی مورد نیاز است و این دستور زبان اگر درست آموزش داده شود بسیار ساده و قابل فهم و منطقی است و از این رو زبان آموز در بازه زمانی بسیار کوتاهی خواهد توانست در این زمینه اطلاعات و چیره دستی مطلوبی بدست آورد. در زیر 2 کتاب گرامری مناسب برای سطح مقدماتی و متوسط دستور زبان را میبینید.

Oxford Practice Grammar بهترین منابع برای گرامر تافل

بیشتر بخوانید:

آیا برای مکالمه انگلیسی دانستن گرامر ضرورت دارد؟

کلاس فشرده تافل چقدر طول میکشد

یادگیری زبان انگلیسی بدون رفتن به کلاس

کلاس خصوصی مکالمه انگلیسی

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال استمراری present continuous

آموزش گرامر آیلتس و تافل – زمان گذشته ساده Simple Past

دانلود کتاب گرامر آیلتس انتشارات کمبریج