آیا برای مکالمه انگلیسی دانستن گرامر ضرورت دارد؟

Grammar for Speakingتمامی زبان آموزان دست کم از سال های دبیرستان تا اندازه ای با گرامر یا دستور زبان انگلیسی آشنا هستند و جالب اینکه برای داشتن یک مکالمه روان یا اسپیکینگ(speaking) نیاز به داشتن دانش وسیعی از گرامر زبان انگلیسی نیست و بسیاری از زبان آموزان حتی تا سطح های بالای زبان انگلیسی و سطح مقدماتی و اولیه آزمون های آیلتس و تافل نیز میتوانند تنها با تکیه بر دانش گرامی تا سطح سالهای دبیرستان کارکرد خوبی داشته و موفق باشند.

با اینهمه ناآشنایی بسیاری از زبان آموزان و حتی مدرسان آموزشگاهی زبان انگلیسی با منابع مناسب گرامری و دانش ضعیف ایشان سبب شده خطاهای گرامری بسیاری از زبان آموزان ایرانی چه آموزشگاهی و چه خودخوان بسیار بالا و چشمگیر باشد. در اینجا کوشش میکنیم نگاهی کوتاه به این مساله و کتاب های مناسب در این زمینه داشته باشیم.

بهترین کتاب ها و منابع گرامر زبان انگلیسی برای مکالمه

در شیوه های تدریس زبان انگلیسی در گذشته تکیه و پافشاری بسیاری بر روی آموختن گرامر برای مکالمه بود که در نهایت به هدررفت زمان و انرژی بسیاری از زبان آموزان می انجامید و عملا هیچ پیشرفت قابل ملاحظه ای در سطح مکالمه زبان آموزان از این راه حاصل نمیشد. شیوه های نوین بر آموختن گرامر یا دستور زبان تنها به اندازه ای که برای مکالمه و فهمیدن جمله ها لازم است و تنها ساختارها و نکته های عملی و روزمره و نه بیشتر از آن تکیه دارند. در همین راستا کتاب های خوبی نوشته شده که با وجود کامل بودن هم ساده هستند و هم سطح آن ها آنچنان بالاتر از سطح گرامر دبیرستان نیست! از دیگر برتری های این کتاب ها میتوان به تمرین های بسیار خوب هر بخش و وجود کلید حل تمرین ها در پایان کتاب اشاره کرد.

در اینجا به معرفی یکی از بهترین کتاب ها برای دستور زبان انگلیسی با هدف ارتقاء سطح مکالمه زبان انگلیسی به نام Oxford Practice Grammar می پردازیم:

این کتاب ها در دو سطح مقدماتی و پیشرفته بسیار مناسب ارتقاء سطح مکالمه زبان انگلیسی هستند و میتوانند در کنار دیگر منابع سودمند برای مهارت های خواندن، نوشتاری و شنیداری به زبان آموز کمک بسیاری نمایند. گرچه کتاب Grammar in Use در 3 سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته نیز بسیار متداول است و از سوی بسیاری از آموزشگاه های زبان در ایران پیشنهاد میشود، این کتاب بدلیل سادگی و ارتباط مستقیم با نکته های مورد نظر در مکالمه زبان انگلیسی میتواند همانند این کتاب بسیار کارآمد و مفید باشد.

Oxford Practice Grammar بهترین منابع برای گرامر تافلGrammar in Use

نامناسب ترین منابع گرامر برای زبان انگلیسی کدامند؟

هیچ بخش در حوزه آموزش زبان انگلیسی همچون بخش تدریس مکالمه با مساله “معلم های خام دست و ناکارآمد” روبرو نبوده تا جایی که به گفته یکی از زبان آموزان “هر کس چند ترم در آموزشگاه تحصیل کرده خود بعنوان معلم زبان فعالیت میکند”. این مدرسان ناآشنا با زبان انگلیسی و به ویژه تدریس گرامر در معمول کردن جزوه های فارسی و ناکارآمد گرامری و بوجود آمدن فرهنگ فارسی خواندن دستور زبان برای بهبود سطح مکالمه و همچنین فارسی آموختن واژگان زبان انگلیسی نقش بسیاری داشته اند و مسئول شکست و ناکامی بسیاری از زبان آموزان در امتحان های حساسی همچون آیلتس و تافل نیز بوده اند.

رویهمرفته باید از تمامی منابع فارسی زبان گرامری زبان انگلیسی دوری کنید چه بصورت جزوه های آموزشی معلم های زبان در آموزشگاه های گوناگون چه بصورت کتاب های نوشته شده به فارسی. این دست از منابع و کتاب ها گرامر زبان انگلیسی را به گونه ای آموزش میدهند که کاربرد آن ها در مکالمه بسیار سخت بوده و تنها ساختن جمله هایی ترجمه شده از فارسی با کاربرد های محدود و معمولا نادرست ممکن خواهد بود. همانطور که گفته شد این قبیل منابع گرامری دلیل اصلی شکست بسیاری از زبان آموزان در آزمون هایی همچون آیلتس و تافل هستند.

بیشتر بخوانید:

فهرست بهترین منابع آیلتس

منابع پیش آیلتس Pre IELTS

بهترین مدرس آیلتس

زمان گذشته استمراری و Used to

آموزش گرامر آیلتس – حروف تعریف a/an/the

آموزش گرامر آیلتس – آشنایی با Clause و Phrase

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال ساده

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال استمراری present continuous

بهترین کتاب گرامر آیلتس

دانلود کتاب گرامر آیلتس انتشارات کمبریج

سرفصل هاي گرامر آيلتس

Cambridge Grammar for IELTS

گرامر یا دستور زبان در امتحان های آیلتس و تافل برخلاف سوال های کنکور ایران(که همگی با آن آشنا هستیم) سوال جداگانه ای ندارد و بصورت جداگانه ارزیابی نمیشود. با اینهمه دانش گرامری زبان آموزان بازتاب چشمگیری در عملکرد ایشان در هر چهار مهارت اصلی (Writing, Reading, Listening, Reading) داشته و به ویژه در دو مهارت یا Skill رایتینگ و اسپیکینگ حدود 25% نمره بر پایه به کار گیری درست نکته ها و قواعد گرامری بدست می آید.

سرفصل های گرامر آیلتس و تافل کدامند؟

ناآشنایی با حد و گستره دانش گرامری مورد نیاز برای امتحان های آیلتس و تافل یکی از چالش های پیش روی بسیاری از زبان آموزان به ویژه زبان آموزان خودآموز و زبان آموزانی است که با استاد های حرفه ای این دو آزمون کار نمیکنند. پیش از این فهرست از بهترین منابع گرامری آیلتس و تافل منتشر کردیم که زبان آموز با بهره گیری از آن ها خواهد توانست سطح گرامری خود را از پایه تا نمره بالای 7 پیش ببرد.. در اینجا به معرفی سر فصل های گرامری مورد نیاز برای نمره 7 آیلتس میپردازیم که تمامی آن ها بهمراه توضیحات کامل و تمرین ها و همچنین برخی فایل های شنیداری در کتاب Cambridge Grammar for IELTS گنجانده شده است. در زیر تمامی این سرفصل ها را مشاهده میکنید. بسیاری از این سرفصل ها بهمراه توضیحات و مثال های اضافی در همین سایت ترجمه شده و در دسترس هستند.

Introduction vii

present simple; present continuous; state verbs 1

Test practice: Listening Section 1 6

1 Present tenses

past simple; past continuous; used to; would 8

Test practice: Academic Reading 14

2 Past tenses 1

present perfect simple; present perfect continuous 18

Test practice: General Training Writing Task 1 25

3 Present perfect

past perfect simple; past perfect continuous 27

Test practice: Academic Reading 34

4 Past tenses 2

plans, intentions and predictions: present continuous; going to; will 38

Test practice: General Training Reading 44

5 Future 1

present simple; be about to; future continuous; future perfect 48

Test practice: Academic Writing Task 2 54

6 Future 2

countable and uncountable nouns; quantity expressions (many, much, a lot of, some, any, a few, few, no) 55

Test practice: Academic Reading 60

7 Countable and uncountable nouns

articles; other determiners (demonstratives, possessives, inclusives: each, every, both, all etc.) 64

Test practice: Listening Section 4 71

8 Referring to nouns

personal, possessive and reflexive pronouns; avoiding repetition 73

Test practice: Academic Writing Task 2 79

9 Pronouns and referencing

describing things; adding information about manner, place, time, frequency and intensity 80

Test practice: General Training Reading 87

10 Adjectives and adverbs

comparative and superlative adjectives and adverbs; other ways of comparing 90

Test practice: Academic Writing Task 1 97

11 Comparing things:

noun + prepositional phrase; noun + participle clause; noun + to-infinitive clause 98

Test practice: Academic Reading 103

12 The noun phrase

ability; possibility; alternatives to modals 107

Test practice: Listening Section 4 113

13 Modals 1

obligation and necessity; suggestions and advice; adverbs 114

Test practice: General Training Reading 120

14 Modals 2

tense changes; time references; reporting questions; reporting verbs 123

Test practice: Listening Section 3 131

15 Reported speech

verb + to-infinitive; verb + –ing; verb + preposition + –ing; verb + infinitive without to 133

Test practice: Academic Reading 140

16 Verb + verb patterns

zero, first and second conditionals; other ways to introduce a condition 144

Test practice: Academic Reading 150

17 Likelihood based on conditions 1

third conditional; mixed conditionals; wishes and regrets; should(n’t) have 154

Test practice: Academic Reading 160

18 Likelihood based on conditions 2

prepositions after verbs, adjectives and nouns; prepositional phrases 164

Test practice: Listening Section 2 171

19 Prepositions

relative pronouns; defining and non-defining relative clauses; prepositions 173

Test practice: Academic Reading 180

Appendix 1: Irregular verbs 239

Appendix 2: Phrasal verbs 240

subject choice; introductory it; ellipsis; organising information; it- and what-clauses 184

Test practice: Academic Writing Task 2 190

21 Ways of organising texts

the passive; reporting with passive verbs; have something done; need + –ing 191

Test practice: Academic Writing Task 1 197

22 The passive

conjunctions, adverbials and prepositions; linking expressions 198

Test practice: Academic Reading 206

23 Linking ideas

pronouns; adverbs; verbs; adjectives 210

Test practice: Academic Writing Task 2 215

24 Showing your position in a text

forming nouns from other parts of speech (verbs, adjectives and linking words) 216

Test practice: Academic Writing Task 1 222

Pages from Cambridge Grammar for IELTS--from ielts2.com_Page_1Pages from Cambridge Grammar for IELTS--from ielts2.com_Page_2  Pages from Cambridge Grammar for IELTS--from ielts2.com_Page_3بیشتر بخوانید:

آموزش گرامر آیلتس و تافل – صفت(Adjective) ترتیب و جایگاه

نکته های گرامری لازم برای نمره ۷ تا ۸ آیلتس آکادمیک و جنرال

زمان گذشته استمراری و Used to

آموزش گرامر آیلتس – حروف تعریف a/an/the

آموزش گرامر آیلتس – آشنایی با Clause و Phrase

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال ساده

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال استمراری present continuous

آموزش گرامر آیلتس – زمان حال کامل/ماضی نقلی Present Perfect

آموزش گرامر آیلتس و تافل – زمان گذشته ساده Simple Past

دستور زبان آیلتس و تافل – انواع قید (Adverb) و ترتیب در جمله

دانلود کتاب گرامر آیلتس انتشارات کمبریج

بهترین منابع گرامر برای آیلتس و تافل