کانادا از داوطلبین آیلتس استقبال می کند

http://www.harriscom.org/idiomas/wp-content/uploads/ielts_canada.jpg

20 May 2014

اداره شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) از افرادی که دارای مدرک آیلتس (جنرال) هستند استقبال می کند.توافق نامه ی امضاء شده بین آیلتس و CIC مربوط به روادیدهای شغلی می شود. براساس این توافق نامه، مدرک آیلتس (جنرال) به عنوان یک سند معتبر برای افرادی نظیر کارکنان دولت فدرال، گروه های حرفه ای و شغلی کانادا و برنامه های تجاری فدرال مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، این آزمون برای اشتغال در دیگر شهرهای کانادا ، برنامه های تجاری فدرال و اهداف اقامتی مورد استفاده قرار می گیرد.

آیلتس به عنوان یک مرجع قابل اعتماد ارزیابی در کانادا، معیارهای دقیق ارزیابی و مسائل امنیتی را باید به خوبی رعایت کند.CICبرای تشخیص هویت داوطلبین و معرفی آنها به سازمانها و نهادهای مختلف از سیستم تاییدیه آنلاین آیلتس استفاده می کند.اداره شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) یکی از 900 سازمان و نهاد بین المللی است که آیلتس را به عنوان یک آزمون معتبر قبول و مدرک آن را می پذیرد. آیلتس به طور مشترک متعلق به سه سازمان کنسولگری انگلستان، IDP: آیلتس استرالیا و موسسه ارزیابی کمبریج است این آزمون در بیش از 900 محل و مرکز آزمون قابل دسترسی است.