دانلود پادکست انگلیسی ESL

دانلود پادکست انگلیسی ESL

دانلود پادکست انگلیسی ESL

دانلود پادکست انگلیسی ESL – آشنایی

پادکست ها بدون شک یکی از بهترین راه های تقویت لیسنینگ و اشنایی با فرهنگ و تازه های کشورهای انگلیسی زبان هستند. مجموعه پادکست های ESL دربرگیرنده 1800 تاپیک میباشند گفتگوها و داستان هایی هستند که در حوزه های زیر روی میدهند:

  • Business
  • Travel + Transportation
  • Daily Life
  • Money
  • Shopping
  • Health + Medicine
  • Entertainment + Sports
  • Relationships + Family