دانلود رایگان کتاب Speaking and Writing Strategies for TOEFL ibt

دانلود رایگان کتاب Speaking and Writing Strategies for TOEFL ibt

دانلود رایگان کتاب Speaking and Writing Strategies for TOEFL ibt

دانلود رایگان کتاب Speaking and Writing Strategies for TOEFL ibt

کتاب speaking and Writing Strategies for TOEFL ibt یکی از بهترین کتاب ها در زمینه بخش اسپیکینگ و رایتینگ آزمون تافل به شمار میرود. این کتاب با توضیح دقیق و روشن در زمینه چگونگی تنظیم و ساماندهی پاسخ ها در بخش اسپیکینگ و رایتینگ میتواند بازتاب خوبی در بهبود نمره شرکت کنندگان در این دو مهارت داشته باشد.