دانلود کتاب English Phrasal Verbs in Use Advanced

دانلود کتاب English Phrasal Verbs in Use Advanced

دانلود کتاب English Phrasal Verbs in Use Advanced

دانلود کتاب English Phrasal Verbs in Use Advanced

افعال دو بخشی یا Phrasal Verbs یکی از مورادی هستند که زبان آموزان در سطح متوسط و بالاتر زبان انگلیسی با آن ها سر و کار خواهند داشت و حدس زدن معنی آن ها از روی ظاهر این افعال یا یکی از دو بخش به کار رفته غیر ممکن هست. در اینجا یکی از کتاب های مرجع در سطح پیشرفته از انتشارات کمبریج را برای شما در دسترس قرار دادیم.