دانلود کتاب Collins Practice Test for IELTS شش آزمون ماک آیلتس

دانلود کتاب Collins Practice Test for IELTS

دانلود کتاب Collins Practice Test for IELTS

دانلود کتاب Collins Practice Test for IELTS

از کتاب های دربرگیرنده آزمون های ماک آیلتس یا آزمون های آزمایشی میتوان به کتاب Collins Practice Test for IELTS از انتشارات کالینز اشاره کرد. این کتاب که به تازگی در سال 2015 به چاپ رسیده در 194 صفحه دربرگیرنده 4 آزمون آزمایشی برای آیلتس آکادمیک و 2 آزمون آزمایشی برای آیلتس جنرال میباشد.