دانلود کتاب Barron’s Writing for TOEFL ibt ویرایش سوم

دانلود کتاب Barron's Writing for TOEFL ibt ویرایش سوم

دانلود کتاب Barron’s Writing for TOEFL ibt ویرایش سوم

دانلود کتاب Barron’s Writing for TOEFL ibt ویرایش سوم

کتاب رایتینگ Barron’s یکی از کتاب های شناخته شده در زمینه آموزش رایتینگ در این آزمون است. این کتاب جامع در 5 فصل به آموزش 2 گونه اصلی پرسش های رایتینگ تافل پرداخته و دربرگیرنده 4 تست آزمایشی در پایان کتاب است که هر یک هر دو گونه پرسش رایتینگ تافل(Integrated and Independent) را دربرمیگیرند.