دانلود pdf کتاب 1000 English Collocations in 10 minutes a day

 دانلود pdf کتاب 1000 English Collocations in 10 minutes a day

دانلود pdf کتاب 1000 English Collocations in 10 minutes a day

تمامی زبان آموزانی که قصد دارند از سطح متوسط زبان انگلیسی وارد سطح Upper intermediate و پیشرفته شوند رفته رفته با کالوکیشن ها و اهمیت آن ها آشنا میشوند. کالوکیشن ها ترکیب هایی هستند که به طور معمول در زبان انگلیسی به کار میروند و استفاده از آن ها لحن و فرم حرفه ای تری به صحبت یا نوشته ما میدهد. کالوکیشن ها در واقع صفت ها، فعل ها و ترکیب هایی هستند که با واژه مورد نظر ما همراه میشوند. در اینجا یک کتاب خیلی خوب و هدفمند به همراه فایل های صوتی آن به صورت رایگان برای دانلود در دسترس می باشد.