دانلود کتاب و پاسخنامه Focus on Vocabulary 2

دانلود کتاب و پاسخنامه Focus on Vocabulary 2

دانلود کتاب و پاسخنامه Focus on Vocabulary 2

کتاب Focus on Vocabulary در دو جلد 1 و 2 به چاپ رسیده که جلد دوم آن برپایه واژگان آکادمیک یا Academic Word List میباشد. از ویژگی های این کتاب تمرکز چشمگیر بر روی کالوکیشن(collocation) ها یا ترکیب های ثابت در زبان انگلیسی و همچنین تکرار چندین باره واژگان برای یادگیری بهتر آن هاست. شوربختانه پاسخنامه (Answer Key) جلد دوم این کتاب در داخل کتاب وجود ندارد و زبان آموزان باید این پاسخنامه را از اینترنت دریافت نمایند. در اینجا این پاسخنامه برای جلد دوم این کتاب در قالب یک فایل pdf در دسترس شما خواهد بود.