دانلود کتاب های Read and Understand جلد 1، 2، 3 و 4

دانلود کتاب های Read and Understand جلد 1، 2، 3 و 4

دانلود کتاب های Read and Understand جلد 1، 2، 3 و 4

سری کتاب های Read and Understand همانطور که از اسم آن ها مشخص هست در زمینه تقویت مهارت ریدینگ هستند. این کتاب ها در 4 سطح ارایه شده است. کتاب 1 و 2 هر کدام شامل 15 درس و کتاب های 2 و 3 شامل 20 درس هستند و از نظر محتوا کتاب های 3 و 4 شامل مطالبی همانند نامه های رسمی و غیررسمی، گزارش های روزنامه ها، سخنرانی ها، و غیره می باشند.

البته محتوای این کتاب محدود به ریدینگ نیست و شامل فایل های صوتی هم میباشد. زبان آموز بعد از شنیدن فایل صوتی، لغاتی که در متن برجسته شده اند را بررسی کرده و در ادامه به سوالاتی درباره آن ها پاسخ میدهد.