دانلود کتاب Tactics for Listening Expanding, Second Edition

دانلود کتاب Tactics for Listening Expanding, Second Edition

دانلود کتاب Tactics for Listening Expanding, Second Edition

دانلود کتاب Tactics for Listening Expanding, Second Edition

جلد سوم سری Tactics for Listening به نام Expanding بالاترین سطح این سری و در سطح میانی زبان انگلیسی به شمار میرود. این کتاب ها از منابع پیش آیلتس به شمار رفته و میتوانند زبان آموزان را برای رسیدن به سطح مناسبی از لیسنینگ زبان انگلیسی یاری دهند.