دانلود کتاب 501 موضوع رایتینگ زبان انگلیسی Writing Prompt

موضوع رایتینگ زبان انگلیسی

موضوع رایتینگ زبان انگلیسی

 

دانلود کتاب 501 موضوع رایتینگ زبان انگلیسی Writing Prompt

کتاب 501 موضوع رایتینگ (501 Writing Prompts) به ارائه بسیاری از پرسش های رایتینگ از انواع گوناگون پرداخته و برای بسیاری از آن ها پاسخ هایی استاندارد ارائه میدهد. این کتاب پرسش های مهارت نوشتاری در انواع persuasive، expository، narrative و literary داشته و پاسخ هایی نمونه وار برای این پرسش ها تنظیم کرده است. همچنین پاسخ هایی برای نمره های بالا و پایین در نظر گرفته شده است تا زبان آموز با همسنجی آن ها درک بهتری از سنجه های ارزشیابی در دست داشته باشد.