دانلود کتاب مذاکره – Negotiating در انگلیسی و فایل صوتی

دانلود کتاب مذاکره - Negotiating در انگلیسی

دانلود کتاب مذاکره – Negotiating در انگلیسی و فایل صوتی

کتاب Negotiating که برای تقویت مهارت های گفتاری و روابط عمومی در محیط های کاری طراحی شده کوشش میکند زبان آموزان سطح پیش متوسط و متوسط را با زبان کاملا کاربردی در این محیط ها آشنا کرده و با کمک تمرین های ارایه شده توانایی لازم را برای عهده دار شدن مسئولیت ها در محیط های انگلیسی زبان فراهم کند. این کتاب هم برای افرادی که برای شغل