دانلود کتاب 400 لغت ضروری تافل 400Must Have Words TOEFL

دانلود کتاب 400 must have words for the toefl

دانلود کتاب 400 must have words for the toefl

دانلود کتاب 400 Must Have Words for The Toefl

بدست آوردن نتیجه خوب در بخش ریدینگ تافل بدون در اختیار داشتن دایره گسترده ای از لغات به ویژه واژگان تکرار شده در دوره های پیشین آزمون های تافل کار بسیار دشواری است. دو کتاب 400 واژه تافل و کتاب لغات ضروری تافل از بهترین منابع برای آماده سازی زبان آموزان برای این منظور هستند.

همچنین به تمامی زبان آموزانی که خود را برای آزمون آیلتس آماده میکنند و به دنبال نمره 7 یا بالاتر در مهارت ریدینگ هستند این کتاب توصیه میشود. کتاب 400 لغت تافل با تمرکز بر روی موضوعات و دسته بندی واژگان به صورت موضوعی از یک سو و در اختیار داشتن بانکی از واژگان دشوار کاربردی با شانس بالای ظاهر شدن در آزمون یک منبع بسیار خوب هم برای زبان آموزان آیلتسی و هم زبان آموزانی است که خود را برای آزمون تافل آماده میکنند.

.